Identitati nationale si identitate europeana

Identităţi naţionale în spaţiul european.

   
 • Expresie  a evoluţiei politice şi istorice de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi  începutul secolului al XIX-lea, constituirea naţiunilor, comunităţi umane  coerent structurate, cu o identitate etnică, lingvistică şi istorică proprie, a  reprezentat totodată rezultatul impunerii burgheziei în plan social şi politic.
 •  
 • Acest  proces a marcat cu deosebire perioada dintre anii 1815 şi 1914 (“Secolul naţionalităţilor”).
 •  
 • Astfel, pe continentul european, în  această perioadă, şi-au îndeplinit treptat năzuinţele de independenţă şi  unitate naţională belgienii, românii, italienii, germanii, norvegienii, în timp  ce imperiile multinaţionale, austro-ungar, rus sau otoman, s-au confruntat cu  revendicările şi revoltele popoarelor supuse.
 •  
 • La  asigurarea coeziunii statelor naţionale europene au contribuit politicile de  stat, manifestate prin impunerea învăţământului obligatoriu, a limbii oficiale,  a votului universal şi a recrutării obligatorii în sistemul militar.
 •  
 • În  acelaşi timp, naţionalismul excesiv a reprezentat sursa a numeroase conflicte  care au afectat continentul european în secolele al XIX-lea şi al XX-lea.
 Identitate şi unitate europeană.  
   
 • Încă  de la mijlocul secolului al XIX-lea, scriitorul Victor Hugo îşi exprima  speranţa că popoarele europene vor forma cândva “Statele Unite ale Europei”.
 •  
 • Ideea  unei Europe unite, spaţiu al păcii, armoniei şi prosperităţii, s-a conturat  de-a lungul epocii moderne ca o reacţie a mediului intelectual faţă de  rivalităţile şi războaiele frecvente.
 •  
 • Aceasta  s-a bazat pe afirmarea intereselor comune şi a valorilor promovate de  democraţia liberală:
 •  
 • libertatea individuală
 •  
 • justiţia
 •  
 • suveranitatea poporului
 •  
 •  libertatea cuvântului
 •  
 • separarea puterilor în stat
 •  
 • iniţiativă individuală
 •  
 • solidaritate.
 •  
 • După Primul Război Mondial,  au fost propuse, în principal, două proiecte de unificare a Europei:
 •  
 • constituirea uniunii pan-europene, susţinut de Richard  de Coudenhove-Kalergi (din anul 1922);
 •  
 • înfiinţarea unei “uniuni federale europene”,  idee avansată de Aristide Briand, ministrul de Externe al Franţei
 •  
 • Deteriorarea  relaţiilor internaţionale în anii ’30  şi declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial au determinat  abandonarea proiectelor interbelice.
 •  
 • Ulterior, proiectele privind formarea Europei unite au fost reluate.
 •  
 • În  anul 1950, Planul (Declaraţia) Schuman deschidea calea spre construirea cadrului identitar european, pornind de la  valorile democratice comune, dar fără a contesta tradiţiile, moştenirea  naţională şi culturală a statelor membre ale noii structuri politice.
 •  
 • Primul  organism politic continental a fost Consiliul  Europei, creat la 5 mai 1949. Acesta cuprindea iniţial zece state (Marea  Britanie, Belgia, Danemarca, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Norvegia,  Olanda, Suedia).
 •  
 • Apoi,  în 1951, şase state (Franţa, Republica Federală Germania, Italia, Belgia,  Olanda şi Luxemburg) au format Comunitatea  Economică a Cărbunelui şi Oţelului.
 •  
 • În  1957, reprezentanţii acestora au semnat Tratatul  de la Roma, fundamentul Comunităţii  Economice Europene, numită şi Piaţa  Comună.
 •  
 • Uniunea Europeană (UE) a fost constituită prin  Tratatul de la Maastricht (7 februarie 1992)
 •  
 • Competenţele  instituţiilor Uniunii Europene au fost stabilite prin tratate, precum cel de la  Nisa, din anul 2000, negociat în vederea primirii de noi membri.
 •  
 • România a semnat în 1993 acordul de asociere la  Uniunea Europeană, statul român fiind admis în acelaşi an în Consiliul Europei,  iar din anul 2000 a iniţiat procesul  concret de integrare în Uniunea Europeană. În anul 2003, în cadrul Consiliului  European de la Bruxelles, a fost stabilit calendarul aderării: semnarea  Tratatului de Aderare în 2005 şi aderarea propriu-zisă, începând de la 1  ianuarie 2007.
 

Alte Lectii din istorie