Imagini Artistice. Imaginile artistice dintr-un text la prima vedere

Imaginile artistice dintr-un text la prima vedere, plus exemple 
SUBIECTUL al II-lea Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul de mai jos, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice.

Mijloacele artistice sunt figurile de stil si imaginile artistice despre care vom vorbi în cele ce urmează


Imagini artistice

 
Imaginea artistică este ,,un produs al imaginației'', înzestrat ,,cu valoare estetică'', este o reprezentare a realității înconjurătoare prin intermediul simțurilor, reflectarea ei artistică prin cuvinte (în literatură), prin sunete (în muzică), prin culori (în artele plastice)

 ✿ În literatură, imaginea artistică se manifestă la nivel artistic prin cuvinte

 ✿ IMAGINILE ARTISTICE  sunt folosite cu scopul de a oferi textului expresivitate și de a indica stimulii principali care sugerează imagini, precum cel vizual, auditiv, olfactiv, gustativ, tactil etc. Imaginile sinestezice marchează mai mulți stimuli simultan. Și imaginile motorii surprind mișcarea.

 

În funcție de simțurile activate în receptarea imaginilor artistice, acestea pot fi:

  • vizuale
  • auditive
  • olfactive
  • tactile
  • motorii (dinamice)
  • tactile …

Cuprins:

 

Imagini vizuale

 

Aceste imagini creează cititorului impresii la nivel vizual, ele se referă la văz; contribuind astfel la introducerea acestuia în universul operei.

✿ Imaginea vizuală - reprezintă un peisaj sau un obiect ce îl poţi vedea

✿ IMAGINILE VIZUALE - ilustrează o imagine pe care cititorul și-o poate imagina.

 

Imagini vizuale exemple:

„Ieșind din balta Craiovița,
Unde-a fost crai Craiovisin,
Văpaie, vezi plutind domnița
Mai argintată ca un crin.”
(Al. Macedonski - „Rondelul domniței”)
„Într-un sfeşnic ard pe masă două lumânări de ceară,
Plin de grije, peană nouă moaie popa-n călimară”
Octavian Goga - „De demult”

"Oaspeții caselor noastre, cocostârci și rândunele"

"Cârdurile de cucoare, înșirându-se-n lung zbor"

"verde câmpie"

"Lunca, bătută de bruma, acum pare ruginită"

"se ridica-nalt pe ceruri"

"balauri din poveste"

"nouri negre"

"pe sub grozavii nori"

"Sfârșit de toamnă" de Vasile Alecsandri:

"Vino-n codru la izvorul"  

"prispa cea de brazde /Crengi plecate o ascund"

"brațele-mi întinse"  

"Pe genunchii mei ședea-vei"  

"Fruntea albă-n părul galben"  

"Flori de tei deasupra noastră"

"Dorință" de Mihai Eminescu

"Copacii par goi"

"Spre umbra negrului castel"

Mihai Eminescu, Luceafărul

"Ieșind din balta Craiovița"

 

Imagini auditive

 

Aceste imagini sunt construite astfel încât să provoace cititorului senzații sonore (se refera la auz).

✿ Imaginea auditivă - reprezintă un sunet, ceva ce se poate auzi

✿ IMAGINILE AUDITIVE - conturează un sunet pe care cititorul și-l poate imagina.

 

 Exemple imagini auditive: 

„Câte-un bot au câinii-n loc de ochi, şi latră
din trei boturi, generos.”
(Nichita Stănescu, „Orologiu cu statui”)
„Iar când alaiul s-a oprit
Şi Paltin-crai a stărostit
A prins să sune sunet viu
De treasc şi trâmbiţi şi de chiu -”
(George Coșbuc, Nunta Zamfirei”)
,,care...vin...scîrțîind''.

„Câte-un bot au câinii-n loc de ochi, şi latră …

,,S-aud cum apa sună-ncetișor" - Mihai Eminescu, Fiind băiet păduri cutreieram

"card de corbi iernatici prin vazduh croncănitori"

"Vântul șuieră prin hornuri"

"Boii rag"

"caii rânchează"

"câinii latră"

"Sfârșit de toamnă" de Vasile Alecsandri:

"Ingâna-ne-vor c-un cânt

Singuratice isvoare,

Blânda batere de vânt;"

Dorință de Mihai Eminescu

"Ies, scârţâie zăpada ca ieri sub pasul meu,"

Lumină iarna - Ion Pillat

"iar zapada scartaie sub pașii nostri ..."

 

 

Imagini olfactive

 

Imaginile olfactive sunt legate de simțul mirosului. Deși nu sunt atât de des întâlnite precum imaginile vizuale sau auditive, acestea creează impresii deosebit de puternice.

✿ IMAGINILE OLFACTIVE - sugerează un miros/parfum (ceva ce se poate mirosi) pe care cititorul și-l poate imagina. 

 Exemple:

,,Și un miros venea adormitor"

Mihai Eminescu, Fiind băiet păduri cutreieram

 "Umbra ta, răcoritoare, adormindă, parfumată"

"Prin o magică plăcere de parfum"

Lunca din Mircești de Vasile Alecsandri

şi părul ţi l-ai uns peste-o cadelniţă-n tămâie,
fir de fir,
ca să miroşi la fel c-un patrafir.”
 Tămâie și fulgi de Lucian Blaga

,,parfum de piersici coapte''

 

 Imagini gustative

 Imaginile gustative sunt legate de simțul gustului. Deși nu sunt atât de des întâlnite precum imaginile vizuale sau auditive, acestea creează impresii deosebit de puternice.

✿ IMAGINILE GUSTATIVE -  sugerează un gust pe care cititorul și-l poate imagina.

✿ Imaginea gustativă - reprezintă un gust (dulce, amar, sărat, acru etc.)

   imagini gustative (se referă la simțul gustului): 

Exemple: 

,,Galbenă gutuie,

Dulce-amăruie...''

Galbenă gutuie de Adrian Păunescu

"Frunză de pelin"

Nichita Stănescu, Emoție de Toamnă

"buze dulci"

Dorință de Mihai Eminescu

 

 Imagini motorii. Imaginea dinamică

 

Imaginile motorii exprimă mișcarea (mișcări lente sau accelerate în cadrul naturii), creând astfel impresia unei redări cinematografice a realităților operei.

✿ IMAGINILE MOTORII - sugerează o mișcare pe care cititorul și-o poate imagina.

✿ Imaginea dinamică - reprezintă o acţiune

 

 Exemple:

„Pe vodă-l zăreşte călare trecând
Prin şiruri, cu fulgeru-n mână.
În lături s-azvârle mulţimea păgână.
Căci vodă o-mparte, cărare făcând”
George Coșbuc, „Pașa Hassan”

,,Când ale apei valuri trec" 

Mihai Eminescu, Luceafărul

,,Aburii ușori ai nopții ca fantasme se ridică

Și, plutind deasupra luncii, printre ramuri se despică.''

Malul Siretului de Vasile Alecsandri

 

Imagini tactile

 

Imaginile tactile (care se referă la simțul pipăitului) descriu realități și elemente care implică atingerea sau pipăitul.

✿ IMAGINILE TACTILE - sugerează ceva palpabil pe care cititorul și-l poate imagina.  

✿ Imaginea tactilă - reprezintă ceva pe care îl poţi atinge sau simţi

 

Exemple:

"Părăsit-au a lor cuiburi și-au fugit"

"Frunzele-i cad, zbor în aer, și de crengi se dezlipesc"

"Soarele iubit s-ascunde"

"pe sub grozavii nori /Trece-un card de corbi iernatici"

"iarna vine, vine pe crivăt călare!"

"Ziua scade"

Sfârșit de toamnă de Vasile Alecsandri

„Un cuptor e roşul soare,
Şi cărbune sub picioare
E nisipul.”
În miezul verii de George Coșbuc

"la izvorul /Care tremură pe prund"  

"Să alergi, pe piept să-mi cazi"  

"Să-ti desprind din creștet vălul, /Să-l ridic de pe obraz."  

"Iar în păr, înfiorate, /Or să-ți cadă flori de tei"  

"Fruntea albă-n părul galben /Pe-al meu braț încet s-o culci"  

"Flori de teiu deasupra noastră /Or să cadă rânduri-rânduri"

Dorință de Mihai Eminescu

"I-atinge mâinile pe piept"

Mihai Eminescu, Luceafărul

Simt mâinile tale, mamă, căutându-mă,

ca-n copilărie, să mă alinte...''.

"fulgii (...) să-i simt atingându-mi pleoapele"

"Zăpada sărută întinderile" de A. E. Baconsky

„el devine arzător”

Secerișul de Vasile Alecsandri

 

Imagini sinestezice

 

Acest tip de imagini reprezintă un amestec de senzații redate literar prin îmbinarea imaginilor de două sau mai multe feluri. Ele se întâlnesc cel mai adesea în lirica simbolistă.

✿ IMAGINILE SINESTEZICE - marchează mai mulți stimuli simultan.

✿ imagini sinestezice (constituie un complex de senzații transpuse literar prin îmbinarea imaginilor vizuale, auditive, olfactive, tactile și gustative). Sinestezia este specifică liricii simboliste.

✿  imagini chinestezice (includ toate senzațiile pe care le produc mișcările omului, ale părților corpului său, orientate spre exprimarea unor stări interioare).

 

"nouri negre plini de geruri"

"Omul, trist, cade pe gânduri și s-apropie de foc"

Sfârșit de toamnă de Vasile Alecsandri

 

 Recapitulare:

 * * * Astfel, pentru a identifica imaginile artistice, care fac parte din categoria procedeelor artistice, urmăm pașii:

  1. Citim cu atenție textul pentru a-l înțelege mai bine.
  2. Identificăm cuvintele SAU structuri care să ne sugereze anumiți stimuli.
  3. Le încadrăm în una din categoriile de mai sus. (imagini vizuale, auditive, olfactive etc.)

 

 Modele de exprimare în rezolvarea subiectelor de la bac

--- Imaginile artistice din versurile al... și al ... sunt într-o aparentă antiteză: (exemplu versuri). Semnificația acestei antiteze este, evident, tot antitetică: departe/aproape, spațiu necunoscut/ spațiu cunoscut, familiar etc.

---Imaginile artistice sunt de o expresivitate rară. sau Imaginile artistice sunt de o concretețe rară. Expresivitatea este rodul simplității. Ea conferă valoare textului poetic. Indicile menționate ne îndreptățesc să afirmăm că opera literară / poezia/ fragmentul, este o / un... (încadrare în curente literare)

--- Elemente predominante: concretețea imaginilor artistice; simplitatea mijloacelor artistice care conferă valoare poeziei; intensitatea sentimentului de ..., ineditul imaginilor artistice; imaginile artistice din domeniul naturii (de exemplu) și imaginile dinamice, tonul entuziast; sau simplu Predomina imaginile artistice din domeniul naturii și imaginile dinamice.

--- Forța de evocare a imaginilor artistice este uluitoare; ele reflectă ...

--- Epitete expresive ce transfigurează afecțiunea (ex. epitete), însoțesc verbele, realizând imagini artistice impresionante prin concretețea lor și prin forța de evocare.

--- Prezența metaforei și a altor figuri de stil, prozodia sunt dovezi incontestabile ale valorii artistice a acestei / acestui poezii, fragment etc.

--- Ineditul imaginilor artistice, tehnica poetică pledează în favoarea considerării operei literare ... drept capodoperă lirică.

--- Repetiția, concretețea imaginilor artistice, forța lor de evocare sunt fapte de expresivitate artistică.

 

Procedee de expresivitate artistică: invocația retorică, diminutivul, apoziția cu valoare epitetică de caracterizare, fonetismul, imaginea artistică – simbol, mijlocul expresiv de exprimare a superlativului, numărul fatidic, interjecția, propozițiile exclamative, interogația, repetiția și enumerația (complinirea atribuitivă cu valoare epitetică, expresia), verbul metaforic, tonalitatea exclamativă.

 

Vezi și:

 Subiectul al II-lea. Tot ce trebuie sa stii / scri la Subiectul al II-lea din cadrul probei scrise la limba si literatura romana a examenului de bacalaureat 

 Relatia dintre ideea poetica si mijloacele artistice 

 Imagini Artistice. Imaginile artistice dintr-un text la prima vedere 

Alte Lectii din romana