Lucian Blaga Poezia Incheiere: Comenteaza, in minimum 50 de cuvinte, textul de mai jos, evidentiind relatia dintre ideea poetica si mijloacele artistice

Versuri Lucian Blaga - Încheiere

Frate, o boală învinsă ţi se pare orice carte.
Dar cel ce ţi-a vorbit e în pământ.
E în apă. E în vânt.
Sau mai departe.

Cu foaia această închid porţile şi trag cheile.
Sunt undeva jos sau undeva sus.
Tu stinge-ţi lumânarea şi-ntreabă-te:
taina trăită unde s-a dus?

Ţi-a mai rămas în urechi vreun cuvânt?
De la basmul sângelui spus
întoarce-ţi sufletul către perete
şi lacrima către apus.

 

Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul de mai sus, evidenţiind relaţia dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 

Posibil răspuns. Repere pentru rezolvarea subiectului al II-lea, proba scrisă

Ideea poetica reprezinta mesajul central  identificat intr-o poezie. Mijloacele artistice inglobează totalitatea mecanismelor utilizate în consolidarea temei si a idei centrale. In opera lirica intitulata Încheiere de Lucian Blaga se identifică tema trecerii timpului si a morții. (1 identificarea temei)

Ipostaza eului liric in poezia “ Încheiere” de Lucian Blaga este contemplatorul, nostalgicul. Eul liric, prin tipul unui monolog liric adresat se regăsește în ipostaza poetului care redactează ultima scriere înainte de marea trecere.

După ce identificăm tema putem spune si ipostaza in care eul liric se află de contemplator, de îndrăgostit, pe urmă privim per ansamblu poezia

Setea metafizică, incapacitatea de a cunoaște transcendentul, întrebările retorice sunt motivele implicite (motiv implicit – motiv care se deduce și nu motiv evidențiat) ale poeziei. Eul liric se adresează prin apelativul frate, semn al fraternității creionate prin lecturarea cărților care au efecte curative asupra fiintei.

2. Figuri de stil

Prin metafora închid porțile și trag cheile se accentuează părăsirea planului terestru după finalizarea acestei foi care poate reprezenta destinul  poetului. De asemenea antiteza sus-jos, creioneaza incertitudinea cunoașterii absolutului, la nivel prozodic poezia este modernă, se observă  rimă internă, tehnica ingambamentului (ideea este transmisă pe rândul următor cu literă mică – continuă ideea primului rând), metafora insolită  (metafora menită să șocheze)

!Atenție! Textul înclinat nu trebuie scris pe foaia de examen deoarece reprezintă explicații pentru voi

Sursa: vox valachorum youtube

Alte Lectii din romana