Malul Siretului, de Vasile Alecsandri - particularitatile de limbaj si de expresivitate

Comenteaza particularitatile de limbaj si de expresivitate (procedee artistice, elemente de versificatie) ale unui text poetic studiat, apartinand perioadei pasoptiste. 

 

Pastelul Malul Siretului, de Vasile Alecsandri

      Apariţia   “Convorbiri literare”  -   1 mai 1869

      Pastelul – specie a genului liric, în care se descrie un colţ de natură, un peisaj, prin intermediul căruia  poetul îşi exprimă indirect sentimentele.

      Tema - trecerea timpului

      Eul liric apare în ipostaza de spectator, deşi priveşte cu seninătate, dar şi cu resemnare trecerea timpului.

      Ultima strofă are un ton ELEGIAC—TRIST, rezultat din faptul că doar poetul este conştient în această natură în mişcare de trecerea timpului.

      Nivelul  fonetico-prozodic:

- rima pereche, feminină;    

- ritmul trohaic;

-    poezia este structurată în 4 catrene;

-  observăm prezenţa abundentă a imaginilor artistice şi a figurilor de stil, ceea ce ne arată că avem în faţă un tablou, o descriere;

                 Strofa 1

42 comparaţii:  aburii-fantasme şi râul luciu – balaur;

    -   personificare: râul se-ncovoaie – trezirea naturii, dezmorţirea ei;

    -   metafora:  solzi de aur sugerează valurile şi sclipirea lor;

    -  verbe: se ridică, se despică, mişcă - de mişcare, dinamice  - sugerează trezirea naturii la viaţă;

    -   predomină imaginile vizuale;

                 Strofa 2

     - epitetul cromatic:  malu-i verde

     - epitete ornante: prundişul lunecos şi malul năsipos  - caracteristici ale tabloului naturii.

     - personificare – apa adoarme la bulboace

     - pron. pers “eu”  -  atrage atenţia asupra eului liric;

     - apa care curge  -  trecerea timpului;

     - verbe statice:  mă aşez, privesc  -  starea reflexivă a poetului;

     - imagini vizuale-statice: privesc cum apa curge;

          Strofa 3

     -  epitet: salcie pletoasă;

     -  epitetul personificator:  viespe sprintioară – sugerează dinamismul, viaţa;

     -  inversiune: sălbatici raţe;

     -  imagini vizuale dinamice: viespe sprintioară;

     -  verbe dinamice:saltă, se coboară.  

      Strofa 4

     -  epitet –gândire furată;

     - subst. abstract “gândirea”- starea de meditaţie în care se află poetul, obsedat de aceeaşi imagine a râului care curge;

      - repetiţia: apa curge (strofa 2) şi râul curge (strofa 4) - evidenţiază obsesia poetului şi tensiune interioară;

       -  ep. cromatic şi metaforic– şopârlă de smarald;

       -  vb. onomatopeic: lunca clocoteşte - imită viaţa, mişcarea;

       -  ep. sinestezic: năsipul cald;

Alte Lectii din romana