Model de subiect Bacalaureat 2015 Competente Lingvistice Limba Romana - Proba A

Examenul de bacalaureat national 2015 Proba A - de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, model de subiect pentru examenul de bacalaureat 2015.
 
MODEL  DE SUBIECT Competenţe lingvistice Limba română - PROBA ORALĂ
 
Citeste textul cu voce tare.
 
         Până una, alta, un singur țel obligatoriu îmi stătea în față, bacalaureatul; l-am luat  foarte în serios.
         Trebuie spus că cele cinci ore de curs, dimineața, erau ceasurile cele mai pline de miez ale zilei. N-am priceput niciodată cum un adolescent poate disprețui ocazia unică oferită lui de a asculta confortabil prelegeri ținute de specialiști despre atâtea lucruri noi și necunoscute. De la o oră la alta se schimba materia, iar excursurile erau  aproape de fiecare dată pasionante. Și aici e locul să spun câte ceva despre Școala Centrală – cea în care pătrunsesem cu opt ani în urmă și care-mi modelase ființa ba cu voia, ba fără voia mea. Uneori, în vremea când eram internă, o socotisem o insuportabilă carceră; alteori înțelegeam că e chintesența legăturii mele cu țara, cu oamenii ei vii și cu trecutul ei; acolo îmi era locul și la asta nu mai era nimic de adăugat.
Acum simțeam apropiindu-se momentul despărțirii, un fel de tăiere a cordonului ombilical, totodată eliberarea și aruncarea în necunoscut; bacalaureatul, mai mult decât un test, în ciuda probelor sale intelectuale de tot felul, mi se prezenta ca un rit de trecere, o solemnitate cu un caracter aproape magic.
(Annie Bentoiu, Timpul ce ni s-a dat. Memorii. 1944-1947)
 
1. Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, referitoare la situaia de comunicare din textul citat:
a. Ce se poate deduce din text despre emițătorul mesajului (atitudine, perspectivă, intenții)?
b. Ce tip de text este acesta (argumentativ, descriptiv, epistolar, informativ, memorialistic, narativ etc.)? Motivează-i răspunsul.
c. Ce elemente importante de coninut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?
 
2. Care este opinia ta despre rolul evaluărilor și examenelor în formarea tinerilor?
Susține cu argumente opinia pe care o enunți.

Alte Lectii din certificare compentente