Model de subiect la Limba si Literatura Croata Materna Bacalaureat 2014

 BACALAUREAT 2014. MODEL DE SUBIECT DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA CROAȚĂ MATERNĂ

Model de subiect pentru examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba E. b)  Limba şi literatura Croață maternă pentru toate profilele liceelor cu limba de predare croață.


  Model de subiect Limba și Literatura Croață Maternă, bacalaureat 2014 (*pdf)

 

Ministerul Educaiței Naționale

Centrul Național de Evaluare și Examinare

Examenul de bacalaureat național 2014

Proba E b)

Limba și literatura croată maternă

MODEL de SUBIECT

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 
 

SUBIECTUL I                                                                                                        (30 de puncte)

Pažljivo pročitajte slijedeći tekst:

Toga je ljeta sunce neobično i žarko sipalo sjaj i toplinu na Čardake i Lug, na Glibušu i njezine pritoke. No što je silno sunce više razvijalo obilja i sreće u Lugu, to su Čerdaci i pod njegovim božanskim zrakama postajali sve ukočeniji i tiši: varošani su se posakrili u svoje kamene kuće usječene u hrid da prospavaju to žarko ljeto. A sparan i težek uzduh cijedio im mrtve kapi znoja koje nije pilo žarko sunce već bi natapale klonula tjelesa i uspavljivale zadnje sile u njima.(...) Tako su Čardačani svakog ljeta probavljali masne objede te čekali večeru (...). Samo njihovi dječaci, mali Čardačani, smjeli su se pržiti na suncu i hladiti u mlakoj Glibuši vodi ne čekajući večer kao njihove sestre.

One su morale čekati zalaz sunca da se majkama prošeću po jednoj čardačkoj ulici ... do tada su morale ležati da im se lišca ostanu nježna i bijela kakva moraju da budu u gospodarskih djevojčica.

Nije baš da joj je bilo ime, već Brunhilda, no tako su je odmila prozvali Čardačani ne nalazeći u njezinom krsnom imenu onoliko čara koliko majka Emilija. I lijepa bijaše Srna, vitka i visoka, a kose do ramena kao ugašeno zlato, pa vlažna i meka, baš kao svila na kukuruzima u Lugu.

Pa koliko je bila vitka, tako je hitro i skakala, da bi svak, čim je vidi, pomislio na srnu, makar i znajući kako ju zovu. Žarke joj oči tako su se sjale te bi mislio da su za sve prije nego za san. A bilo je samo deset godina toj Srni.

Srna ne samo što je lijepa već je i zdrava kao zdrav dan. Sve je iskrilo i vrelo u njoj. Ipak je ona morala svako jutro i svako večer gutati kojekakve trave i ljekarije.

 

 

 

(Duga, Dinko Šimunović)

 

 

 

Analizirajte gornje stihove imajući u vidu slijedeća pitanja:

 

1.

Tko je glavni lik?

4 boda

2.

Opis njenog vanjskog izgleda.

5 boda

3.

Opis njenog ponašanja.

4 boda

4.

Opis njenog raspoloženja (unutarnjih stanja)

5 boda

5.

Koje je mjesto zbivanja i koji su ljudi opisani u ulomku?

4 boda

6.

Opišite prirodu.

4 boda

7.

Kakav je odnos prema djevojčicama?

4 boda

 

 

SUBIECTUL al IIlea

(30 de puncte)

 

Izvršite analizu pripovijetke Duga Dinko Šimunovića.

 

 

 

Vodite računa o slijedećim zahtjevima:

 

 

 

         1. Mjesto radnje.

2 boda

2.

Vrijeme radnje.

2 boda

3.

Tema.

2 boda

4.

Ideja.

2 boda

5.

Motivi.

2 boda

6.

Kompozicija djela (uvod, zaplet,vrhunac, rasplet, završetak).

4 boda

7.

Kratki sadržaj.

4 boda

8.

Jezik i stil.

3 boda

9.

10.

11.

Analiza glavnih likova (SrnaBrunhilda,Sava)

Analiza sporednih likova (majka Emilija, otac Janko, udovica Klara, Sava).

Iznesite vaš dojam o djelu.

3 boda

3 boda

3 boda

 

 

SUBIECTUL al III -lea

 

(30 de puncte)

 

Sastavite esej od dvije stranice o životu i radu Dinka Šimunovića.

 

 

 

Pri pisanju eseja vodite računa o slijedećim zahtjevima:

 

 

1.

Rođenje.

2 boda

2.

Djetinjstvo i školovanje

3 boda

3.

Služba.

3 boda

4.

Datum smrti.

2 boda

5.

Najplodnije stvaralačko razdoblje.

4 boda

6.

Zbirke pripovijedaka.

5 boda

7.

Autobiografska proza.

4 boda

8.

Razdoblje književnosti kojemu pripada.

4 boda

9.

Časopisi u kojima objavljuje.

3 boda

 

Limba și literatura croată maternă

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

 

Se punctează oricare modalități de rezolvare corectă a cerințelor.

Nu se acordă punctaje intermediare. Nu se acordă fracțiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

 

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1.

Određivanje glavnog lika.

4 boda

 

2.

Opis njenog vanjskog izgleda.

5 bodova

3.

Opis njenog ponašanja.

4 boda

4.

Opis njenog raspoloženja (unutarnjih stanja).

5 bodova

5.

Određivanje mjesta zbivanja i likova opisani u ulomku.

4 boda

6.

Opis prirode.

4 boda

7.

Određivanje odnosa prema djevojčicama.

4 boda

 

SUBIECTUL al II -lea

 

(30 de puncte)

 

1.

Mjesto radnje.

2 boda

2.

Vrijeme radnje.

2 boda

3.

Tema.

2 boda

4.

Ideja.

2 boda

5.

Motivi.

2 boda

6.

Kompozicija djela (uvod, zaplet,vrhunac, rasplet, završetak).

4 boda

7.

Kratki sadržaj.

4 boda

8.

Jezik i stil.

3 boda

9.

10.

Analiza glavnih likova (SrnaBrunhilda,Sava).

 Analiza sporednih likova (majka Emilija, otac Janko, udovica Klara, Sava).

3 boda

3 boda

11. Iznesite vaš dojam o djelu.

3 boda

 

SUBIECTUL al III -lea

 

(30 de puncte)

 

1.

Rođenje.

2 boda

2.

Djetinjstvo i školovanje.

3 boda

3.

Služba.

3 boda

4.

Datum smrti.

2 boda

5.

Najplodnije stvaralačko razdoblje.

4 boda

6.

Zbirke pripovijedaka.

5 bodova

7.

Autobiografska proza.

4 boda

8.

Razdoblje književnosti kojemu pripada.

4 boda

9.

Časopisi u kojima objavljuje.

3 boda

 

         

Alte Lectii din limba materna