Model de subiect la Matematica M_pedagogic pentru examenul de Bacalaureat 2015

Model de subiect la Matematică M_pedagogic: pentru examenul de Bacalaureat 2015

În cadrul examenului național de bacalaureat 2015 Matematica are statut de disciplină obligatorie în funcție de filieră, profil și specializare. Astfel, programele de examen se diferenţiază, în funcţie de filiera, profilul şi specializarea absolvite, în:

- programa M_mate-info pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică şi
pentru filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică;
- programa M_şt-nat pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii;
- programa M_tehnologic pentru filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale;
profilul resurse naturale şi protecţia mediului, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate
calificările profesionale;
- programa M_pedagogic pentru filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţătoreducatoare.

 

MODEL DE SUBIECT LA MATEMATICĂ specializarea M_pedagogic:
 Model de subiect la Matematică M_pedagogic Bacalaureat 2015 (*pdf)

 Model de subiect la Matematică M_pedagogic Limba Maghiara Bacalaureat 2015 (*pdf)

 

Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. c)

Matematică M_pedagogic
 


Matematică M_pedagogicFiliera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii

Model de subiect, Matematică specializarea M_pedagogic, Bacalaureat 2015:

Alte Lectii din matematica