Model de subiect la Matematica M_Stiinte ale naturii pentru examenul de Bacalaureat 2014

Model de subiect la Matematică M_Științe ale Naturii: pentru examenul de Bacalaureat 2014

În cadrul examenului național de bacalaureat 2014 Matematica are statut de disciplină obligatorie în funcție de filieră, profil și specializare. Astfel, programele de examen se diferenţiază, în funcţie de filiera, profilul şi specializarea absolvite, în:

- programa M_mate-info pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică şi
pentru filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică;
- programa M_şt-nat pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii;
- programa M_tehnologic pentru filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale;
profilul resurse naturale şi protecţia mediului, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate
calificările profesionale;
- programa M_pedagogic pentru filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţătoreducatoare.

 

MODEL DE SUBIECT LA MATEMATICĂ M_Științe ale Naturii:
 Model de subiect la Matematică M_Științe ale naturii Bacalaureat 2014 (*pdf)

 

Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. c)

Matematică M_Științe ale Naturii
 


Matematică M_Științe ale NaturiiFiliera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii

Model de subiect:

Alte Lectii din matematica