Model de subiect Proba D - Competente Digitale 2011

Proba D, de evaluare a competenţelor digitale, are statutul de probă obligatorie pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările/ calificările.
Proba D se desfăsoară în laboratoarele de informatică din unităţile de învăţământ.

Structura probei D
În fiecare dintre zilele alocate probei, Centrul Naţional de Evaluare si Examinare pune
la dispoziţia centrelor de examen câte o variantă de subiecte de examen si câte 15
pachete distincte de fisiere care urmează să fie prelucrate în conformitate cu cerinţele din
subiecte.

Fisierele din fiecare pachet sunt formate din aceleasi elemente de principiu (de exemplu o zonă de text, o imagine, un tabel etc.), dar aceste elemente au un conţinut distinct pentru fiecare pachet în parte. Toate pachetele sunt distribuite pe calculatoarele din laboratorul în care se desfăsoară proba, conform procedurilor specifice.

Toţi candidaţii care susţin proba în aceeasi zi primesc aceeasi variantă de subiecte, dar prelucrările menţionate în cerinţe sunt realizate asupra unor pachete de fisiere individuale.

O variantă de subiecte este structurată pe două fise de lucru care cuprind sarcinile propuse candidaţilor spre rezolvare, în următoarele condiţii:
- fisa A – cu conexiune funcţională la Internet;
- fisa B – după întreruperea conexiunii la Internet.

Fisa A cuprinde subiectul I, iar fisa B cuprinde trei subiecte (II, III si IV). Fiecare
dintre subiectele I, II si III este notat cu 10 puncte, iar subiectul al IV-lea este notat cu
70 de puncte. Nu se acordă puncte din oficiu.

Itemii utilizaţi în subiecte sunt de tipurile:
- pentru subiectul I: itemi semiobiectivi – întrebări cu răspuns scurt, întrebări structurate;
- pentru subiectul al II-lea: itemi semiobiectivi – întrebări cu răspuns scurt, itemi de completare;
- pentru subiectul al III-lea: itemi obiectivi cu alegere multiplă;
- pentru subiectul al IV-lea: itemi semiobiectivi (întrebări structurate) si itemi subiectivi,
de tip rezolvare de probleme.

Rezolvarea cerinţelor cuprinse în subiectele I si al IV-lea are un caracter preponderent practic; cerinţele cuprinse în al II-lea si al III-lea subiect vizează în special competenţe de specialitate de natură teoretică.

Cerinţele cuprinse în subiecte asigură o cuprindere echilibrată a competenţelor evaluate si au un grad de complexitate care permite tratarea acestora în timpul stabilit.

Competenţe de evaluat la proba D
Competenţele de evaluat sunt menţionate detaliat în programa de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, având în vedere domeniile:
- utilizarea computerului si organizarea fisierelor;
- editoare de texte;
- informaţie si comunicare;
- concepte de bază ale tehnologiei informaţiei (IT);
- editoare de calcul tabelar;
- baze de date;
- prezentări.

Citeşte/ Descarcă:
Model de subiect Proba D - Competenţe Digitale în Limba Română

Model de subiect Proba D - Competenţe Digitale în Limba Maghiară

Model de subiect - Proba D - Competenţe Digitale în Limba Germană

Alte Lectii din informatica