Model de subiect si Barem la Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana pentru examenul de bacalaureat 2013

În cadrul probei E.d) a examenului de bacalaureat 2013, biologia constituie probă scrisă la alegere dintre disciplinele fizică, chimie, biologie si informatică. Examenul de bacalaureat 2013 la Proba E. d) -Proba scrisă la Anatomie si fiziologie umană, genetică si ecologie umană este susţinut de elevii următoarelor filiere:
- Filiera teoretică – profilul real;
- Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale si protecŃia mediului;
- Filiera vocaţională – profilul militar.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

MODEL DE SUBIECT LA ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ


Descarcă / citeşte: 


https://www.ebacalaureat.ro/img/sageata.png  Model de subiect bac 2013 la Anatomie şi Fiziologie umană

Alte Lectii din biologie