Model de subiect si Barem la Biologie vegetala si animala pentru examenul de bacalaureat 2013

În cadrul probei E.d)a examenului de bacalaureat 2013, biologia constituie probă scrisă la alegere dintre disciplinele fizică, chimie, biologie si informatică.

Examenul de bacalaureat 2013 la Proba E. d) - Probă scrisă la Biologie vegetală si animală este susţinut de elevii următoarelor filiere:
- Filiera teoretică – profilul real;
- Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale si protecţia mediului;
- Filiera vocaţională – profilul militar.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

MODEL DE SUBIECT LA BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ
Descarcă / citeşte:
https://www.ebacalaureat.ro/img/sageata.png  Model de subiect + Barem de evaluare si notare la Biologie vegetală pentru bac 2013

Alte Lectii din biologie