Model de subiect si Barem la Chimie Anorganica pentru examenul de bacalaureat 2013

În cadrul probei E.d)  a examenului de bacalaureat 2013, elevii pot opta, în conformitate cu filiera, profilul si specializarea urmate, pentru una dintre următoarele discipline: fizică, chimie, biologie sau informatică.

Examenul de bacalaureat 2013 la Proba E. d) -Proba scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ (Nivel I/Nivel II) este susţinut de elevii următoarelor filiere:

Filiera tehnologică– profil tehnic, profil resurse naturale si protecţia mediului
şi 
Filiera teoretică – profil real, specializarea matematică-informatică, specializarea stiinţele naturii
Filiera vocaţională – profil militar, specializarea matematică-informatică

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

MODEL DE SUBIECT LA CHIMIE ANORGANICĂ (Nivel I/Nivel II)
Descarcă / citeşte: 
https://www.ebacalaureat.ro/img/sageata.png  Model de Subiect si barem: Chimie anorganica, filiera tehnologica bac 2013

https://www.ebacalaureat.ro/img/sageata.png Model de Subiect si Barem: Chimie anorganica, filiera teoretica şi vocaţională bac 2013

https://www.ebacalaureat.ro/img/sageata.png Subiecte Chimie Organică, bac 2013

Alte Lectii din chimie