Modele de subiecte la Limba si Literatura Romana pentru examenul de bacalaureat 2013

MODELE DE SUBIECTE PENTRU BACALAUREAT 2013

1. Certificare competenţe:

proba A Competenţe lingvistice Limba Română:
 modele de subiecte pentru Limba română Competențe lingvistice
 

2.  Proba scrisă. Proba E

Examenul de bacalaureat naţional 2013 Limba şi literatura română

2.1. Proba E. a) Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic):

Model de subiect şi barem:

 Model de subiect Limba si Literatura Romana (Profil Real, Filiera Tehnologica si Vocationala) + Barem

 

2.2. Proba E. a)Filiera teoretică – Profil umanist, Filiera vocaţională – Profil pedagogic: Model de subiect şi barem:

 Model de subiect Limba si Literatura Romana (Profil Uman si Pedagogic) + Barem

 

Update:

Variantele extrase în cadrul examenului de bacalaureat 2013:

 

Subiectele extrase la proba scrisă de Limba şi Literatura Română Bacalaureat 2013 Sesiunea iunie-iulie

Varianta 7 - Varianta extrasa pentru examenul de bacalaureat 2013, sesiunea iunie-iulie

  Varianta extrasă + Barem Limba şi Literatura Română PROFIL REAL, TEHNOLOGIC

 

 Varianta extrasă + Barem Limba şi Literatura Română PROFIL UMAN, PEDAGOGIC

 

Variantele de rezervă sesiunea iunie - iulie

 Varianta de rezervă Limba şi Literatura Română, PROFIL REAL şi TEHNOLOGIC

 Varianta de rezervă Limba şi Literatura Română, PROFIL UMAN şi PEDAGOGIC

 

 

Varianta extrasă BACALAUREAT 2013 - sesiunea august-septembrie LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic):

 Varianta extrasă + Barem Limba Română Profilul Real şi Filiera Tehnologică şi Vocaţională

 

Varianta extrasă BACALAUREAT 2013 - sesiunea august-septembrie LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - Profilul Umanist si Pedagogic:

 Varianta extrasă + Barem Limba Română Profilul Umanist si Pedagogic

Alte Lectii din romana