Modele de subiecte pentru examenul de Bacacalaureat 2013 la Istorie

Examenul de bacalaureat naţional 2013 Proba E. c) Istorie.

Prima sesiune a examenului de bacalaureat la disciplina istorie se va susţine în data de 3 iulie 2013. Iar pentru participanţii la examen în a doua sesiune, proba la istorie, pe 28 august 2013.

 

Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator,
instructor pentru activităŃi extrascolare, pedagog scolar; - profil ordine si securitate publică (licee ale M.A.I.),
specializarea stiinţe sociale; - profil teologic, toate specializările.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

MODEL DE SUBIECT ŞI BAREM DE NOTARE ŞI DE EVALUARE

 Model de subiect şi Barem pentru bac 2013 la Istorie

 

 

SUBIECTE EXTRASE LA ISTORIE SESIUNEA IUNIE-IULIE 2013

 

 Subiect extras + Barem Istorie, Sesiunea iunie-iulie Bacalaureat 2013

 Subiect extras + Barem Istorie Sectii Bilingve Francofone Bacalaureat 2013 sesiunea iunie iulie

 Subiect de rezerva la Istorie, Sesiunea iunie-iulie Bacalaureat 2013

 

 

SUBIECTE EXTRASE LA ISTORIE SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2013

 Subiect extras + Barem Istorie, Sesiunea august-septembrie Bacalaureat 2013

 Subiect de rezerva la Istorie, Sesiunea august-septembrie Bacalaureat 2013

Alte Lectii din istorie