Modele de subiecte si Bareme Competente Lingvistice Limba Franceza pentru examenul de Bacalaureat 2013

Proba scrisă la Limba franceză pentru examenul de bacalaureat 2013 este susţinută de candidaţii de la Toate filierele, profilurile si specializările/ calificările.

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal se realizează prin proba C a examenului de bacalaureat. Pentru această probă, candidaţii pot alege,  disciplină obligatorie sau opţională: limba engleză, limba franceză, limba germană, limba italiană, limba spaniolă, limba portugheză, limba rusă, limba ebraică, limba japoneză sau limba neogreacă.
 

Evaluarea competenţelor lingvistice, indiferent de opţiunile candidaţilor, se face prin trei tipuri de probe:
• proba de înţelegere a unui text audiat cu durata de 20 de minute;
• proba scrisă cu durata de 120 de minute;
• proba orală: candidatul are la dispoziţie 15 minute pentru a-si pregăti răspunsurile si
10-15 minute pentru a le susţine în faţa comisiei.

 

MODEL DE SUBIECT LA FRANCEZĂ:
competenţe lingvistice
 

Model de bilet Limba Franceză proba orală:
 Subiect pentru proba orală la Limba Franceza, bac 2013

 

Limba Franceză: model de subiect pentru proba scrisă:
 Modele de subiecte pentru proba scrisă la Limba Franceza, bac 2013

 

Model audio pentru Limba Franceză:

 Model audio de subiect - Limba Franceza, bac 2013 (.mp3)

 Model de subiect Audio Text + Barem - Limba Franceza, bac 2013

Alte Lectii din franceza