Motive şi simboluri in Lostrita

Tema povestirii este statutul omului aflat într-o strânsă relaţie cu natura, cu lumea animalieră. „Unirea” personajului principal cu lostriţa poate reprezenta întoarcerea acestuia la stadiul genetic primar, reintegrarea lui în circuitul universal.

 

 

Motive, simboluri

 

 1. peştele(în general) – apare în multe mitologii, simbolizând diferite lucruri. În mitologia celtică reprezintă înţelepciunea, în alte mitologii păgâne este imaginea maternităţii, a sexualităţii, a vitalităţii. Pentru primii creştini a devenit semnul de recunoaştere al religiei lor. Dar putem spune şi că reprezintă mitul totemic. În mitologia populară autohtonă peştele apare ca motiv mitic, arhetipal. El este strămoşul tuturor vieţuitoarelor lumii.

Aliman prinde lostriţa cu bucurie şi cu dragoste nestăvilită şi încearcă s-o ocrotească, contopindu-se cu ea în adâncurile misterioase ale apelor, într-o lume necunoscută, tainică a valurilor care "s-au pecetluit deasupra lui pentru totdeauna", sugerând întoarcerea omului la origini, prin refacerea legăturii totale cu elementele cosmosului.

 1. lostriţa – sugerează ştima, duhul rău al apelor, Necuratul, dracul de baltă, care vrăjise pe mulţi bărbaţi cu iubirea ei. Superstiţia populară (eres) spune că dracul ia diverse înfăţişări ca să atragă oamenii şi să-i determine să păcătuiască, pentru a le lua sufletul şi pentru a-i distruge.

 

 1. sirena – este jumătate peşte jumătate om. În Odiseea lui Homer a fost prima menţiune documentară existenţa unor fiinţe jumătate peşte jumătate om, numite sirene. Aveau voci minunate şi prin cânt atrăgeau marinarii, care, pentru a le auzi cât mai de-aproape, ajungeau să-şi sfărâme corăbiile de stânci. Ulise ar fi păţit la fel, dar, povăţuit de vrăjitoarea Circe, recurge la o strategie: el se leagă de catarg, iar tovarăşii lui îşi astupă urechile cu ceară.

Transformarea peştelui în Ileana ne arată dualitatea acestei fiinţe, lucru datorită căruia putem să o asemănăm cu o sirenă. Familiaritatea ei cu apa întăreşte acest lucru.
Alte opere:

  • Hans Christian Andersen, Mica sirenă
 1. dublul – poate reprezenta binele-răul, lumina-întunericul

Obiectul miraculos(lostriţa de lemn) primit de Aliman de la vraci care „ţine locul” fetei, cât timp aceasta se află la Aliman.

 1. pactul cu Diavolul – este un motiv foarte răspândit în literatură, reprezentând un târg, conform căruia cineva îşi vinde sufletul pentru a primi înţelepciune, tinereţe, bani, putere etc.

Aliman face un pact cu vrăjitorul pe care îl găseşte sus pe Neagra. În numele iubirii este capabil de sacrificiul suprem şi bănuim că îşi lasă sufletul acolo în schimbul lostriţei de lemn şi a formulelor magice pe care le învaţă de la bătrân.
Alte opere:

 1. apa – în mitologie, este un element primordial, simbol al vieţii, al regenerării şi al purităţii. Lumea apelor, a mărilor este diferită de cea a uscatului, a oamenilor, având tărâmuri şi adâncimi necunoscute şi mistice. Aşa se explică mulţimea creaturilor fabuloase, considerate a trăi în ape. Are în general semnificaţii benefice. Este considerată a fi purificatoare. În numeroase religii este utilizată ca element al botezului. Semnificaţii malefice poate avea râul, care, datorită cursului său şerpuitor, este asimilat cu şarpele, iar de aici cu Satana. Primăvara zăpezile se topesc brusc, iar atunci apa poate provoca inundaţii şi nenorociri oamenilor.

Ileana este adusă de apele învolburate, acestea fiind provocate de Aliman, care, vrând să descătuşeze fata aflată în lostriţă, provocă inundaţii.
Alte opere:

 • Mistreţii erau blânzi, Ştefan Bănulescu
 • Pescarul Amin, Vasile Voiculescu
 • În timp ce agonizez, William Faulkner
 1. drumul iniţiatic – caracteristic basmelor, dar nu numai, în care Făt-Frumos trebuie să parcurgă acest drum, care reprezintă calea spre maturizare, spre împlinire şi totodată atingerea absolutului, a unui ideal

Drumul lui Aliman: căutarea vrăjitorului, cât şi căutarea ilenei după ce o pierde.

Alte opere:

 • Ion Creangă, Povestea lui Harap-Alb
 • Mircea Eliade, La ţigănci; Maytrei
 1. Aliman – regionalism=apă adâncă
 2. Ileana – nume de basm, vezi Ileana-Cosânzeana

Alte Lectii din romana