Particularitatile de limbaj la Povestea lui Harap-Alb de Ion Creanga

  Particularitatile de limbaj la "Povestea luiHarap-Alb" de Ion Creanga
• termeni şi expresii populare
• regionalisme fonetice sau lexicale
• ziceri tipice / erudiţia paremiologică (frecvenţa proverbelor, a zicătorilor, introduse în text prin expresia vorba ceea)
• citatul paremiologic are o serie de efecte artistice: dă rapiditate povestirii, anulând alte explicaţii, produce haz, conferă perspectiva umanismului popular asupra întâmplărilor
• numele personajelor sunt semnificative
• economia de mijloace artistice constă în absenţa metaforei, generalizarea comparaţiei
• expresii consacrate de uz: “străluceşte ca un soare”
• frecvenţa epitetului de caracterizare conferă expresivitatea şi umorul
• limbajul este presărat cu zicători, proverbe şi fraze ritmate
• personajul vorbeşte limba moldovenească autentică
• regionalisme şi expresii populare: “să-l văd când mi-oi vedea ceafa”
- oralitatea stilului (impresia de zicere a textului scris) se realizează prin:
• dialogul
• formule specifice oralităţii: “toate ca toate”, “vorba ceea”, “de voie de nevoie”
• expresii onomatopeice: “Şi odată pornesc ei teleap, teleap, teleap!”
• verbe imitative şi interjecţii, imprecaţii, apostrofe
• expresii narative tipice: “şi atunci”, “şi apoi”, “în sfârşit”, “după aceea”
• exprimarea afectivă (implicarea subiectivă a naratorului)
• propoziţii interogative şi exclamative
• adresare directă: “Ce-mi pasă mie? Eu sunt dator să spun povestea şi vă rog să ascultaţi”
• dativul etic “Şi odată mi ţi-l înşfăcă cu dinţii de cap!”
• inserarea de fraze ritmate (portretul lui Ochilă)
• versuri populare “De-ar şti omul ce-ar păţi, / Dinainte s-ar păzi!”
• exprimarea locuţională: locuţiuni şi proverbe / expresii idiomatice
• umorul dat de jovialitatea, verva şi plăcerea povestitorului de a povesti pentru a stârni veselia “ascultătorilor” este realizat prin exprimare poznaşă, combinaţii neaşteptate de cuvinte, caracterizări pitoreşti, vorbe de duh, ironia, caracterele personajelor, poreclele personajelor, diminutive cu valoare augmentativă, situaţiile şi întâmplările

Alte Lectii din romana