Plan de Argumentare Opera Epica

Structura unui comentariu de origine epica, Argumentare Opera Epica, Plan de argumentare

 • Încadrarea în creaţia scriitorului
 • Geneza (dacă este cazul)
 • Tema şi ideea
 • Prezentarea subiectului şi urmărirea momentelor sale (dacă este cazul şi ţinând seama de structura operei):
  • expoziţiunea;
  • intriga-conflictul;
  • desfăşurarea acţiunii;
  • punctul culminant;
  • deznodământul.
 • Comentarea modalităţii de realizare a acestor momente ( dacă este cazul):
  • natura conflictului;
  • evoluţia conflictului;
  • planurile pe care se desfăşoară conflictul şi eventuala lor alternare;
  • rezolvarea conflictului.
 • Modurile de expunere şi valoarea lor artistică datorată armonizării lor în cadrul operei.
 • Arta naraţiunii, a descrierii, a portretului şi a dialogului (după caz).
 • Moduri de organizare şi de expunere compoziţională.
 • Personajele.

Modalităţi de caracterizare a personajelor
- directă:

    • de către autor;
    • de către alte personaje;
    • autocaracterizare, introspecţie;

- indirectă:

 • prin propriile acţiuni şi replici;
 • prin intermediul mediului în care trăieşte;
 • prin intermediul naturii;
 • din scrisori, jurnale intime, alte documente.
 • Raportul dintre autor şi lumea evocată în operă- atitudinea şi exprimarea ei în plan stilistic.
 • Lexicul şi implicaţiile lui artistice (crearea atmosferei, culoarea locală, definirea unor persoane).
 • Alte aspecte ale stilului.
 • Valoarea artistică şi etică a operei.

 

Alte Lectii din romana