Proba orala limba franceza instructiuni s bareme de notare Bacalaureat 2008

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Bacalaureat 2008
Proba orală
Limba franceză – precizări şi barem

 https://www.ebacalaureat.ro/arhiva-subiecte_2008_proba_orala_limba_franceza_pentru_examenul_de_bacalaureat-1253.html
I. Precizări
Subiectele de tip I (texte), alcătuite pe baza tematicii prezentate în programa pentru
bacalaureat 2008, vor fi predate comisiilor de examen la termenul legal prevăzut.
Subiectele de tip II (teme) sunt publicate pe site-ul MECT, grupate pe categorii:
• L1 bilingv;
• L1 intensiv, L1 3-4 ore;
• L1 normal şi L2;
• L3/Minorităţi.
Comisia de examen are drept sarcină asamblarea subiectelor pentru alcătuirea
formei finale a biletelor de examen. Astfel, pentru fiecare din cele patru categorii de
subiecte, se va combina un subiect de tip I cu un subiect de tip II.
Subiectele de tip I solicită din partea candidatului răspunsuri punctuale pe baza
cărora se poate aprecia nivelul de înţelegere a textului la prima vedere.
Subiectele de tip II presupun realizarea unui discurs convingător, logic şi coerent, pe
o temă dată (prezentare/comentariu/exprimare de opinii/susţinerea unei argumentări
cu integrarea unui punct de vedere personal şi a unor exemple relevante).
Examinatorii vor urmări atât aplicarea cunoştinţelor, cât şi construcţia discursului, prin
evaluarea elementelor pozitive din răspunsurile candidatului. După ce candidatul şi-a
prezentat răspunsurile, profesorii examinatori pot interveni cu întrebări ajutătoare,
numai dacă acest lucru se consideră necesar.
Conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat
2008, candidatul la proba orală are la dispoziţie 10-15 minute pentru elaborarea
răspunsurilor (Art.55, alin.3) şi 10-15 minute pentru expunere (Art.53, alin.2). El are
dreptul să extragă un al doilea bilet, caz în care nota va fi scăzută cu un punct
(Art.55, alin.2).


II. Barem
Pentru a aprecia răspunsul candidatului, fiecare dintre cei doi examinatori va aplica
baremul de evaluare a răspunsului oral – prezentat în cele ce urmează – respectând
întocmai precizările din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de
bacalaureat 2008.
Punctajul este de la 10 la 100 şi corespunde notelor de la 1 la 10. Nota finală
acordată candidatului se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut la cele
două subiecte, conform baremului de evaluare.
Exemplu: 85 (de puncte) : 10 = (nota) 8,50

Limba franceză L1 bilingv; L1 intensiv şi L1 3-4 ore;
L1 normal şi L2; L3/Minorităţi


BAREM DE EVALUARE

Subiectul I – 50 de puncte
(text)
Se evaluează
a. Citirea – 15 puncte
Se acordă punctajul maxim de 15 puncte, astfel:
15 puncte: citire fluentă şi expresivă; pronunţie clară, corectă (fără erori/cu foarte
puţine erori de articulare);
10 puncte: citire mai puţin fluentă; pronunţie în general clară, corectă (cu unele ezitări
şi erori de articulare);
5 puncte: citire şi pronunţie ezitante, cu multe erori de articulare;
0 puncte: pronunţie defectuoasă/ nu reuşeşte să citească textul.
b. Traducerea din limba franceză – 15 puncte
Se acordă punctajul maxim de 15 puncte dacă traducerea este:
15 puncte: adecvată atât lexical cât şi gramatical, redă sensul fără/cu foarte puţine
greşeli(de conţinut/ de transpunere, de exprimare/de pronunţie);
10 puncte: corespunzătoare (redă sensul cu puţine greşeli);
5 puncte: aproximativă, cu multe greşeli;
3 puncte: incompletă/cu foarte multe greşeli;
0 puncte: incorectă din punct de vedere lexical şi gramatical.
c. Înţelegerea unui text scris – 20 de puncte
(înţelegerea şi interpretarea competentă, personală a textului/ideilor din text;
prezentarea/comentarea unei afirmaţii/opinii/idei; justificarea părerilor personale
exprimate)
Se acordă punctajul maxim de 20 de puncte, astfel:
• Conţinutul de idei – 10 puncte
10 puncte: - răspuns corect, complet şi convingător, conform cerinţei (6 p.);
- părerile/ideile exprimate sunt pertinente, interesante, originale (4 p.);
5 puncte: - răspuns parţial corect, incomplet, ezitant; respectarea parţială a cerinţei
(3 p.);
- părerile/ideile exprimate conţin unele elemente de originalitate (2 p.);
0-1 puncte: - răspuns incorect, incomplet, neconvingător; nu respectă cerinţa.
• Expunere – 10 puncte
(a. prezentare, corectitudine gramaticală; b. vocabular; c. pronunţie)
10 puncte: a. discurs clar, bine structurat, fluent şi coerent (4 p.);
b. vocabular bogat, adecvat; structuri şi cuvinte de legătură variate (3 p.);
c. pronunţie corectă (fără/cu foarte puţine erori de articulare) (3 p.).
5 puncte: a. discurs uşor confuz, vag structurat, ezitant/repetitiv (2 p.);
b. vocabular limitat, parţial adecvat, utilizare parţial corectă a structurilor
fundamentale (2 p.);
c. pronunţie în general corectă (cu ezitări şi erori de articulare) (1 p.).
0-1 puncte: a. discurs confuz, nestructurat, incoerent;
b.vocabular restrâns, inadecvat, utilizare incorentă a structurilor lingvistice
uzuale;
c. pronunţie incorectă.

SUBIECTUL II – 40 de puncte
(temă)

Se evaluează exprimarea orală prin realizarea unui discurs convingător, logic şi
coerent pe o temă dată, integrând un punct de vedere personal şi exemple relevante
(cu referiri la texte cunoscute, la realitatea înconjurătoare sau la propria experienţă).
Se acordă punctajul maxim, astfel:
• Conţinutul de idei – 20 de puncte
20 de puncte: - răspuns corect, complet şi convingător (12 p.), conform cerinţei (2 p.);
- părerile/ideile exprimate sunt pertinente, interesante, originale (6 p.);
10 puncte: - răspuns parţial corect, incomplet, ezitant (6 p.); cerintă parţial respectată
(1 p.);
- părerile/ideile exprimate conţin unele elemente de originalitate (3 p.);
0-1 puncte: - răspuns incorect, incomplet, neconvingător; nu respectă cerinţa.
• Expunere – 20 de puncte
( a. prezentare, corectitudine gramaticală; b. vocabular; c. pronunţie)
20 de puncte:
a. discurs clar, bine structurat, fluent şi coerent (8 p.);
b. vocabular bogat, adecvat; structuri şi cuvinte de legătură variate (6 p.);
c. pronunţie corectă (fără/cu foarte puţine erori de articulare) (6 p.).
10 puncte:
a. discurs uşor confuz, vag structurat, ezitant/repetitiv (4 p.);
b. vocabular limitat, parţial adecvat, utilizare parţial corectă a structurilor
fundamentale (3 p.);
c. pronunţie în general corectă (cu ezitări şi erori de articulare) (3 p.).
0-1 puncte:
a. discurs confuz, nestructurat, incoerent;
b. vocabular restrâns, inadecvat, utilizare incorentă a structurilor lingvistice uzuale;
c. pronunţie incorectă.


NOTĂ:
• Ambele subiecte sunt obligatorii.
• Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Timp de pregătire: 10-15 minute.
• Timp de expunere: 10-15 minute.

Model de subiect I pentru proba orală la limba franceză
a. Lisez à haute voix le texte ci-dessous.

De la vigueur et des idées
Après 1990, les Centres culturels français (CCF) et les Alliances françaises ont
en partie pris la place des écoles dans un enseignement solide du français, alors
que le système scolaire roumain se mettait à la mode anglo-saxonne. Désormais,
centres et alliances se mobilisent pour régénérer et diversifier les approches de
l’apprentissage de la langue française. Les moyens sont multiples : rendre les
cours plus attractifs, moins chers et multiplier les diplômes spécialisés.
Au CCF de Cluj, on constate un tassement du nombre d’inscrits. Le marché des
cours de langue est en expansion, mais celui des cours de français semble en
perte de vitesse. Loin derrière l’anglais, le français perd du terrain au profit de
l’italien et de l’espagnol. « Le public n’hésite pas à investir dans l’apprentissage
de langues qui lui ouvrent des possibilités d’emplois à l’étranger », explique
Bernard Houliat, directeur du centre.
Regard no 27
b. Mettez en roumain le fragment souligné.
c. « Loin derrière l’anglais, le français perd du terrain au profit de l’italien et
de l’espagnol. » Partagez-vous ce point de vue ? Justifiez votre réponse.


NOTĂ :
Subiectul I va conţine texte la prima vedere ale căror dimensiuni şi grade de dificultate
vor varia în funcţie de numărul de ore în care s-a studiat limba franceză :
1. L1 Bilingv : texte de 12 – 15 rânduri cu grad de dificultate ridicat ;
2. L1 Intensiv şi L1 3-4 ore : texte de 12 – 15 rânduri cu grad de dificultate ridicat ;
3. L1 Normal şi L2 : texte de 10 -12 rânduri cu grad de dificultate mediu ;
4. L3 Minorităţi : texte de 8 – 10 rânduri cu grad de dificultate redus.
Pentru toate cele patru categorii, subiectul I de la proba orală va respecta aceeaşi
structură (oferită în model).
Subiectul II (care vizează capacitatea de exprimare orală) propune un discurs oral pe o
temă dată din lista publicată pe site.

Alte Lectii din franceza