PROGRAMĂ PENTRU EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT – 2008 Psihologie

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR


PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA: PSIHOLOGIE

BACALAUREAT 2008


 


STATUTUL DISCIPLINEI


În cadrul examenului de Bacalaureat 2008, disciplina Psihologie are statut de disciplină opţională şi poate fi aleasă:

la proba E (susţinută din aria curriculară corespunzătoare specializării) de către elevii care au absolvit specializarea Ştiinţe sociale şi de către elevii care au absolvit filiera vocaţională, profilul pedagogic;

la proba F (susţinută din celelalte arii curriculare, altele decât cele corespunzătoare specializării), de către elevii de la oricare filieră şi specializare, cu excepţia celor care au absolvit specializarea Ştiinţe sociale şi de către elevii care au absolvit filiera vocaţională, profilul pedagogic.


COMPETENŢE DE EVALUAT • Analizarea şi exemplificarea proceselor psihice, a componentelor personalităţii, precum şi a corelaţiilor dintre ele

 • Explicarea specificului şi a rolului/importanţei diferitelor categorii de procese psihice şi componente ale personalităţii pornind de la elemente date (situaţii de viaţă, texte, concepte)

 • Argumentarea unui punct de vedere personal referitor la o anumită problematică psihologică • Utilizarea adecvată a conceptelor specifice psihologiei


 


CONŢINUTURI


 


I. Procesele psihice şi rolul lor în evoluţia personalităţii • Procese cognitive senzoriale: caracterizare generală

 • Procese cognitive superioare: gândirea; memoria; imaginaţia

 • Activităţi şi procese reglatorii: limbajul, motivaţia; voinţa; afectivitatea; atenţia


II. Sructura şi dezvoltarea personalităţii • Caracterizarea generală a personalităţii

 • Temperamentul

 • Aptitudinile; inteligenţa, ca aptitudine generală

 • Caracterul

 • Creativitatea


 

Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]