Programa Economie bacalaureat 2009

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA: ECONOMIE
BACALAUREAT 2009

STATUTUL DISCIPLINEI

În cadrul examenului de Bacalaureat 2009, disciplina Economie are statut de disciplină opţională şi poate fi aleasă: 
 • la proba E (susţinută din aria curriculară corespunzătoare specializării), numai de către elevii care au absolvit specializarea Ştiinţe sociale;
 • la proba F (susţinută din celelalte arii curriculare, altele decât cele corespunzătoare specializării), de către elevii de la oricare filieră şi specializare, cu excepţia celor care au absolvit specializarea Ştiinţe sociale.

COMPETENŢE DE EVALUAT

 • Utilizarea adecvată a conceptelor specifice disciplinei Economie
 • Analizarea, evaluarea şi exemplificarea comportamentului raţional al agenţilor economici în economia de piaţă
 • Analizarea, explicarea şi compararea unor procese şi fenomene specifice vieţii economice
 • Evaluarea unor fenomene economice

CONŢINUTURI

I. Consumatorul şi comportamentul său raţional

 • Nevoi şi resurse
 • Cererea
 • Consumatorul şi comportamentul său (costul de oportunitate, utilitatea economică)

II. Producătorul/întreprinzătorul şi comportamentul său raţional 
 • Proprietatea şi libera iniţiativă
 • Oferta
 • Factorii de producţie şi combinarea acestora
 • Costuri, productivitate, profit, eficienţă economică

III. Piaţa –întâlnire a agenţilor economici

 • Relaţia cerere-ofertă-preţ în economia de piaţă
 • Mecanismul concurenţial
 • Forme ale pieţei: Piaţa monetară, Piaţa capitalurilor, Piaţa muncii

IV. Economia deschisă.

 • U.E. – mecanisme de integrare economică

Alte Lectii din economie