Programa Economie bacalaureat 2010

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA: ECONOMIE BACALAUREAT 2010 (Aprobată prin O.M.E.C.I. nr. 5204 / 23.09.2009)

STATUTUL DISCIPLINEI
În cadrul examenului de Bacalaureat 2010, disciplina Economie are statut de disciplină opţională şi poate fi aleasă de către elevi la proba E - d), în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate.

COMPETENŢE DE EVALUAT
•    Utilizarea adecvată a conceptelor specifice disciplinei Economie
•    Analizarea, evaluarea şi exemplificarea comportamentului raţional al agenţilor economici în economia de piaţă
•    Analizarea, explicarea şi compararea unor procese şi fenomene specifice vieţii economice
•    Evaluarea unor fenomene economice

CONŢINUTURI

I. Consumatorul şi comportamentul său raţional
    Nevoi şi resurse
    Cererea
    Consumatorul şi comportamentul său (costul de oportunitate, utilitatea economică)

II. Producătorul/întreprinzătorul şi comportamentul său raţional
    Proprietatea şi libera iniţiativă
    Oferta
    Factorii de producţie şi combinarea acestora
    Costuri, productivitate, profit, eficienţă economică

III. Piaţa –întâlnire a agenţilor economici
    Relaţia cerere-ofertă-preţ în economia de piaţă
    Mecanismul concurenţial
    Forme ale pieţei: Piaţa monetară, Piaţa capitalurilor, Piaţa muncii

IV. Economia deschisă.
    U.E. – mecanisme de integrare economică

Descarca: Programa Economie bacalaureat 2009
Descarca Modele de subiecte E d) (ii) economie
Subiecte Bacalaureat 2009 - 2010
Programa Bacalaureat 2010 la toate materiile

Alte Lectii din economie