Programa Filosofie bacalaureat 2009

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA: FILOSOFIE

BACALAUREAT 2009

STATUTUL DISCIPLINEI

În cadrul examenului de Bacalaureat 2009, disciplina Filosofie are statut de disciplină opţională şi poate fi aleasă:

 • la proba E (susţinută din aria curriculară corespunzătoare specializării), numai de către elevii care au absolvit specializarea Ştiinţe sociale;
 • la proba F (susţinută din celelalte arii curriculare, altele decât cele corespunzătoare specializării), de către elevii de la filiera teoretică (cu excepţia celor care au absolvit specializarea Ştiinţe sociale) şi de la filiera vocaţională.

COMPETENŢE DE EVALUAT

 • Precizarea semnificaţiei filosofice a unor concepte
 • Analizarea unui text filosofic din perspectiva temei, problemei, soluţiei propuse şi argumentelor cu care este susţinută soluţia
 • Analizarea comparativă şi critică a structurii argumentative a unor puncte de vedere filosofice, a premiselor şi a consecinţelor acestora
 • Argumentarea unui punct de vedere personal referitor la o problemă filosofică

CONŢINUTURI

I. Omul

 • Problematica naturii umane
 • Sensul vieţii

II. Morala

 • Teorii morale
 • Probleme de etică aplicată

III. Politica

 • Libertate şi responsabilitate social-politică
 • Egalitate şi dreptate
 • Teorii politice moderne şi contemporane
 • Drepturile omului

IV. Cunoaşterea

 • Forme de cunoaştere şi tipuri de adevăr
 • Adevăr şi eroare

V. Filosofia

 • Filosofie şi viaţă

Alte Lectii din filosofie