Programa la istorie Bacalaureat 2009

Istorie – Programa pentru examenul de bacalaureat, 2009

I. Precizări
În cadrul examenului de bacalaureat 2009, Istoria are statut de disciplină
opţională. Istoria poate fi aleasă la proba D, la proba E sau la proba F, în funcţie de filiera
şi profilul liceului absolvit.
Proba de examen la Istorie este o probă scrisă cu durata de 3 ore.
Prezenta programă pentru examenul de bacalaureat se fundamentează pe
programele şcolare pentru clasa a IX-a - a XII-a, aprobate prin O.M.E.C.T / O.M.Ed.C în
perioada 2004-2006.
Curriculum-ul liceal valorifică latura formativă a învăţării, fiind centrat pe
achiziţionarea de competenţe. De aceea, prezenta programă pentru examenul de
bacalaureat la Istorie vizează competenţe şi conţinuturi prin parcurgerea cărora s-au format
şi s-au dezvoltat aceste competenţe.

II. COMPETENŢE DE EVALUAT

1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate
• 1.1. Construirea unor explicaţii şi argumente intra - şi multidisciplinare cu privire la
evenimente şi procese istorice
• 1.2. Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric
• 1.3. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări scrise
• 1.4. Evidenţierea relaţiei cauză – efect într-o succesiune de evenimente sau procese
istorice

2. Exersarea demersurilor şi acţiunilor civice democratice
• 2.1. Extragerea informaţiei esenţiale dintr-un mesaj
• 2.2. Recunoaşterea continuităţii, schimbării şi a cauzalităţii în evoluţia socială

3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice
• 3.1. Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine/ combate un punct de
vedere
• 3.2. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor
şi proceselor istorice
Istorie – Programa pentru examenul de bacalaureat, 2009 2
• 3.3. Analiza diversităţii sociale, culturale şi de civilizaţie în istorie pornind de la sursele
istorice
• 3.4. Realizarea de conexiuni între informaţiile oferite de sursele istorice şi contextul vieţii
cotidiene

4. Utilizarea surselor istorice, a metodelor şi a tehnicilor adecvate istoriei pentru
rezolvarea de probleme
• 4.1. Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect
istoric
• 4.2. Construirea de sinteze tematice

III. DOMENII DE CONŢINUT / CONŢINUTURI

A. POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE
1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor

B. OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR
1. Viziuni despre modernizare în Europa secolelor XIX – XX: curente şi politici culturale,
identităţi naţionale şi identitate europeană
2. Secolul XX – între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în
Europa
3. Constituţiile din România

C. STATUL ŞI POLITICA
1. Autonomii locale şi instituţii centrale şi în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII)
2. Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari (secolele XVIII-XX)
3. România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă

D. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE
1. Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii
2. România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX
3. România în perioada „Războiului rece”

Notă! Pregătirea candidaţilor şi elaborarea subiectelor pentru examenul de
bacalaureat 2009 se vor realiza în conformitate cu prevederile prezentei programe de
bacalaureat şi a programelor şcolare aflate în vigoare pentru clasele a IX-a - a XII-a.
Manualul şcolar este doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori şi de
elevi în predare-învăţare, conţinutul acestuia fiind valorificat în funcţie de specificările
din prezenta programă de bacalaureat şi din programele şcolare corespunzătoare
filierei/ profilului/ specializării.

Alte Lectii din istorie