Programa la Planificarea operationala si Finantarea afacerii Bacalaureat 2009

PROGRAMĂ PENTRU EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT – 2009
SERVICII

Varianta 2 -Planificarea operationala si Finantarea afacerii

1. Statutul programei
În conformitate cu prevederile legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în cadrul examenului naţional de bacalaureat proba E – probă scrisă
pentru filiera tehnologică reprezintă o probă, la alegere, din aria curriculară „Tehnologii”, în
funcţie de specializarea aleasă de elev.
Programa Servicii 2 are, în cadrul examenului de bacalaureat – 2009, statutul de programă opţională pentru profilul Servicii, calificările profesionale:
Tehnician în activităţi economice,
Tehnician în administraţie,
Tehnician în achiziţii şi contractări,
Tehnician în turism,
Tehnician în activităţi de poştă – ruta directă de profesionalizare, respectiv:
Tehnician în activităţi de comerţ,
Organizator banqueting,
Tehnician în gastronomie,
Tehnician în hotelărie – ruta progresivă de profesionalizare.

Pentru profilul Servicii, calificările profesionale mai sus enunţate, absolventul are
posibilitatea de a opta pentru una din cele două programe reprezentative ale profilului.
Programa este elaborată în conformitate cu curriculumul şcolar, având la bază Standardele de
pregătire profesională (SPP), pentru calificările de nivel 3 menţionate şi vizează evaluarea
performanţelor elevilor, axată pe demonstrarea competenţelor cheie şi a competenţelor tehnice
generale din cadrul următoarelor unităţi de competenţă:

a) Unităţi de competenţe cheie:
1. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme;
2. Comunicare;
3. Iniţierea unei afaceri

b) Unităţi de competenţe tehnice generale:
1. Planificarea operaţională;
2. Finanţarea afacerii.

Conţinuturile tematice sunt selectate pe baza condiţiilor de aplicabilitate şi a criteriilor de
performanţă din SPP, astfel încât evaluarea finală a competenţelor să se realizeze în concordanţă cu precizările incluse în SPP.

2. Tabelul de corelare a competenţelor tehnice generale de evaluat şi conţinuturilor
aferente acestora

Unităţi de competenţe
Competenţe individuale
Conţinuturi tematice

UC: Planificarea operaţională

C1 Analizează structura organizatorică a unităţii economice

Structura organizatorică a întreprinderii
Identificarea factorilor de influenţă a tipurilor de structuri organizatorice:
- tipul şi complexitatea producţiei de bunuri şi servicii,
- dimensiunile întreprinderii,
- calificarea personalului,
- cadrul juridic şi statul juridic de funcţionare.

Tipuri de structuri organizatorice:
- complexe, simple

Stabilirea poziţiei sale în structura organizatorică:
- în cadrul firmei, în cadrul compartimentelor, în cadrul birourilor

Determinarea relaţiilor ce se stabilesc în cadrul structurii organizatorice:
- ierarhice, funcţionale, de cooperare, de reprezentare, de stat major, de control

C2 – Organizează activităţi în funcţie de obiective
Organizarea activităţii
Identificarea obiectivelor pentru diferite poziţii în structura organizatorică:
- post, funcţie, compartiment, agent economic

C 3: Evaluează rezultatele
Evaluarea rezultatelor activităţii
Alegerea modalităţilor de evaluare Feed-back: obţinute
- autoevaluarea,
- evaluarea internă (la nivel de unitate operativă de execuţie),
- evaluare externă

UC Finanţarea afacerii

C1 Determină sursele proprii şi străine în finanţarea unei afaceri
Surse proprii şi străine în finanţarea unei afaceri
• identificarea tipurilor de surse de finanţare:
proprii şi străine
• selectarea surselor proprii de finanţare ale agentului economic şi caracteristicile acestora: capital, prime de capital, rezerve, rezultatul exerciţiului, rezultatul reportat, provizioane şi ajustări
• selectarea surselor străine de finanţare după natură şi scadenţă şi caracteristicile lor:
împrumuturi, datorii faţă de terţi, pe termen lung (mai mare de un an), pe termen scurt (
mai mic de un an

C3 Analizează informaţiile economico-financiare din bilanţ
Informaţiile economico-financiare din bilanţ
• identificare funcţiilor bilanţului: de informare, de analiză, previzională

Bibliografie
1 Suzana Ilie, Catalina Popovici, Rodica Albu Planificare operaţională Ed. Oscar Print,
Bucureşti, 2006
2 Capotă Valentina,Dinescu Mirela, Paraschiv Daniela Planificare operaţională Ed. Akademos Art, 2007
3 Coord. Camelia Ilie Suzana Finanţarea afacerii Ed. Oscar Print
4 Valentina Capotă, ş.a Finanţarea afacerii Ed. Akademos Art, 2007

Alte Lectii din marketing