Programa Logica, argumentare si comunicare Bacalaureat 2020

 PROGRAMA LOGICĂ, ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE *valabilă pentru Bacalaureat 2020

STATUTUL DISCIPLINEI 

 

În cadrul examenului de Bacalaureat 2020, disciplina Logică, argumentare şi comunicare are statutul de disciplină opţională fiind susţinută la proba E d), în funcţie de filieră, profil şi specializare.

*Conform Ordinului emis de Ministerul Educației Naționale, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national 2020, ordin care poate fi citit aici; (3) Programele de bacalaureat pentru disciplinele fizică, logică, argumentare şi comunicare, economie, valabile în sesiunile anului 2020, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2013.

 

 Vezi Programa la Logica pentru Bacalaureat 2020 în format *pdf

 

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LOGICĂ, ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE

 

I. STATUTUL DISCIPLINEI

În cadrul examenului de Bacalaureat 2020, disciplina Logică, argumentare şi comunicare are statutul de disciplină opţională fiind susţinută la proba E. d), în funcţie de filieră, profil şi specializare.

 

II. COMPETENŢE DE EVALUAT

 • Utilizarea adecvată a conceptelor, operaţiilor şi instrumentelor specifice logicii în argumentare
 • Transpunerea unui enunţ din limbaj natural în limbaj formal şi din limbaj formal în limbaj natural
 • Construirea unor argumente în vederea susţinerii unui punct de vedere sau a unei soluţii propuse pentru rezolvarea unor situaţii – problemă
 • Utilizarea unor raţionamente adecvate în luarea deciziilor
 • Analizarea structurii şi/sau corectitudinii formelor şi operaţiilor logice

 

III.CONŢINUTURI

1. Societate, comunicare şi argumentare

Argumentarea şi structura argumentării; analiza logică a argumentelor

 • Termenii: caracterizare generală (definire, tipuri de termeni); raporturi între termeni
 • Propoziţii: caracterizare generală (definire, structură); tipuri de propoziţii categorice; raporturi între propoziţii categorice
 • Raţionamente: caracterizare generală (definire, structură); tipuri de raţionamente
 • Definirea şi clasificarea: caracterizare generală; corectitudine în definire şi clasificare

 

2. Tipuri de argumentare

 • Deductivă: argumente/raţionamente imediate cu propoziţii categorice (conversiunea şi obversiunea); silogismul (caracterizare generală, figuri şi moduri silogistice, verificarea validităţii prin metoda diagramelor Venn); demonstraţia
 • Nedeductivă: inducţia completă; inducţia incompletă

 

3. Societate, comunicare şi argumentare corectă

 • Evaluarea argumentelor (validitatea argumentelor); erori de argumentare

NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2020 se elaborează în baza prezentei programe şi nu vizează conţinutul unui manual anume.

 

 ♦ Cauți lecții și materiale la disciplina Logică care să te ajute să te pregătești pentru examenul de bacalaureat?

  Lectii pregatitoare pentru Bac la LOGICA

  Subiecte Logica Bacalaureat

Teste online

Alte Lectii din logica si argumentare