PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2008 ISTORIE

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2008

ISTORIE

Precizări

În cadrul examenului de bacalaureat 2008, Istoria are statut de disciplină opţională. Istoria poate fi aleasă la proba D, la proba E sau la proba F, în funcţie de filiera şi profilul liceului absolvit.
Proba de examen la Istorie este o probă scrisă cu durata de 3 ore.
Prezenta programă pentru examenul de bacalaureat se fundamentează pe programele şcolare pentru clasa a IX-a - a XII-a, aprobate prin O.M.E.C.T / O.M.Ed.C în perioada 2004-2006.
Curriculum-ul liceal valorifică latura formativă a învăţării, fiind centrat pe achiziţionarea de competenţe. De aceea, prezenta programă pentru examenul de bacalaureat la Istorie vizează competenţe şi conţinuturi prin parcurgerea cărora s-au format şi s-au dezvoltat aceste competenţe.

COMPETENŢE DE EVALUAT

 1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate
 • 1.1. Construirea unor explicaţii şi argumente intra- şi multidisciplinare cu privire la evenimente şi procese istorice
 • 1.2.  Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric
 • 1.3. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări scrise
 • 1.4. Evidenţierea relaţiei cauză – efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice
 • Exersarea demersurilor şi acţiunilor civice democratice
 • 2.1. Extragerea informaţiei esenţiale dintr-un mesaj
 • 2.2. Recunoaşterea continuităţii, schimbării şi a cauzalităţii în evoluţia socială
 • Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice
 • 3.1. Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine/ combate un punct de vedere
 • 3.2. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor şi proceselor istorice
 • 3.3. Analiza diversităţii sociale, culturale şi de civilizaţie în istorie pornind de la sursele istorice
 • 3.4. Realizarea de conexiuni între informaţiile oferite de sursele istorice şi contextul vieţii cotidiene
 1. Utilizarea surselor istorice, a metodelor şi a tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de probleme
 • 4.1. Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric
 • 4.2. Construirea de sinteze tematice

 

III.        DOMENII DE CONŢINUT / CONŢINUTURI

A. POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE
1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor
B. OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR

 • Viziuni despre modernizare în Europa secolelor XIX – XX; curente şi politici culturale, identităţi naţionale şi identitate europeană
 • Secolul XX – între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în Europa
 • Constituţiile din România

C. STATUL ŞI POLITICA

 • Autonomii locale şi instituţii centrale şi în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII)
 • Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari. (secolele XVIII-XX)
 • România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă

D. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE

 • Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii
 • România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX
 • România în perioada „Războiului rece”

 

Notă! Pregătirea candidaţilor şi elaborarea subiectelor pentru examenul de bacalaureat 2008 se vor realiza în conformitate cu prevederile prezentei programe de bacalaureat şi a programelor şcolare aflate în vigoare pentru clasele a IX-a - a XII-a. Manualul şcolar este doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori şi de elevi în predare-învăţare, conţinutul acestuia fiind valorificat în funcţie de specificările din prezenta programă de bacalaureat şi din programele şcolare corespunzătoare filierei/ profilului/ specializării.

Alte Lectii din istorie