Programa pentru examenul de bacalaureat 2008 economie aplicata Proba F

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CENTRUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA: ECONOMIE APLICATĂ
BACALAUREAT 2008
PROBA F

STATUTUL DISCIPLINEI

În cadrul examenului de Bacalaureat 2008, disciplina Economie aplicată are statut de disciplină opţională şi poate fi aleasă numai la proba F (susţinută din celelalte arii curriculare, altele decât cele corespunzătoare specializării), de către elevii care au absolvit filiera tehnologică.

COMPETENŢE DE EVALUAT

 • Analizarea, explicarea şi exemplificarea caracteristicilor menajelor; rezolvarea unor probleme specifice spaţiului privat
 • Luarea deciziilor cu caracter economic, potrivit rolurilor asumate
 • Utilizarea adecvată şi aplicarea conceptelor şi instrumentelor specifice economiei şi antreprenoriatului în activitatea unei firme

CONŢINUTURI

I. Menajele

 • Menajele: caracteristici; nevoi specifice menajurilor
 • Surse de venituri şi obiective de cheltuieli; bugetul personal şi bugetul de familie
 • Proiecte ale menajelor; cost de oportunitate
 • Instrumente de economisire şi de investire specifice persoanelor fizice (depozit bancar, titluri de valoare, credit de consum, credit ipotecar, credit pentru nevoi personale)
 • Riscuri şi asigurarea persoanei contra riscurilor (asigurări obligatorii şi facultative)

II. Întreprinzătorul şi firma

 • Înfiinţarea şi dezvoltarea firmei
  • Oportunităţi şi riscuri cu privire la înfiinţarea şi gestionarea unei firme – analiza SWOT
  • Elaborarea planului managerial; structura planului
  • Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile propuse: veniturile şi cheltuielile firmei
 • Locul şi rolul firmei pe piaţă
  • Constituirea resurselor financiare: posibilităţi de finanţare pe piaţa monetară şi pe piaţa capitalurilor
  • Asigurarea resurselor materiale – relaţiile firmei cu furnizorii
  • Asigurarea resurselor umane necesare firmei: angajaţii firmei – criterii de recrutare; salarizarea personalului firmei şi alte forme de venit pentru angajaţi
  • Aplicarea planului managerial: derularea activităţilor firmei (consumul eficient de factori de producţie, indicatori de eficienţă – productivitate, costuri, profit); comercializarea rezultatelor activităţii
  • Imaginea firmei: crearea şi promovarea imaginii firmei; promovarea produselor prin reclamă şi publicitate

Alte Lectii din economie