Programa pentru examenul de bacalaureat 2008 Educatie Antreprenoriala

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI CENTRUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA: EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂBACALAUREAT 2008
PROBA F

STATUTUL DISCIPLINEI

În cadrul examenului de Bacalaureat 2008, disciplina Educaţie antreprenorială are statut de disciplină opţională şi poate fi aleasă numai la proba F (susţinută din celelalte arii curriculare, altele decât cele corespunzătoare specializării), de către elevii de la oricare filieră şi specializare, cu excepţia celor care au absolvit specializarea Ştiinţe sociale.

COMPETENŢE DE EVALUAT

 • Utilizarea adecvată a conceptelor specifice antreprenoriatului
 • Analizarea şi exemplificarea caracteristicilor activităţii antreprenoriale şi ale comportamentului antreprenorial
 • Proiectarea unui comportament de tip antreprenorial, ca răspuns la solicitările mediului economic concurenţial şi dinamic

CONŢINUTURI

 • Managementul resurselor personale
 • Individul ca întreprinzător
 • Calităţi şi competenţe ale întreprinzătorului de succes
 • Iniţierea şi derularea unei afaceri
 • Planul de afaceri şi problemele aplicării acestuia
 • Instrumente necesare studierii pieţei
 • Resursele necesare derulării unei afaceri (financiare, materiale, umane)
 • Obţinerea produsului
 • Promovarea produsului
 • Evaluarea afacerii; decizii posibile referitoare la afacere (continuare, dezvoltare şi diversificare, lichidare)
 • Etica în afaceri
 • Principii etice în relaţiile cu angajaţii firmei şi cu partenerii de afaceri
 • Protecţia consumatorului
 • Risc şi reuşită în afaceri
 • Riscul în afaceri (tipuri de risc şi modalităţi de minimizare a riscului)
 • Modele de reuşită în afaceri

Alte Lectii din educatie antreprenoriala