Psihologie Pregătire pentru examenul de bacalaureat 2020: teorie, programa, subiecte, teste

În cadrul examenului de Bacalaureat 2020, Psihologia are statutul de disciplină opţională fiind susţinută la proba E. d), în funcţie de filieră, profil şi specializare. În această lecție vom cuprinde teoria pe capitole conform programei, plus modele de subiecte, iar la sfârșit vă invităm să rezolvați teste online.

Cuprins lecție:

1. Conținuturi conform programei valabilă pentru examenul de bacalaureat 2020

2. Psihologie Pregătire pentru examenul de bacalaureat

Programa pentru disciplina – Psihologie Examenul de Bacalaureat Național: 

  PROGRAMA PSIHOLOGIE BACALAUREAT 2020 (pdf)

 

CONŢINUTURI PSIHOLOGIE CONFORM PROGRAMA SIMPLIFICATĂ DE BACALAUREAT 2020:

1. Procesele psihice şi rolul lor în evoluţia personalităţii

Procesele cognitive și rolul lor în evoluția personalității
• Procese cognitive senzoriale: caracterizare generală
• Procese cognitive superioare: gândirea; memoria; imaginaţia

• Activităţi şi procese reglatorii: limbajul, motivaţia; voinţa; afectivitatea; atenţia

2. Structura şi dezvoltarea personalităţii
• Caracterizarea generală a personalităţii
• Temperamentul
• Aptitudinile; inteligenţa, ca aptitudine generală
• Caracterul
• Creativitatea

 

 ↑Înapoi la Cuprins

 

 • Psihologie Pregătire pentru examenul de bacalaureat

Psihologie Pregătire pentru examenul de bacalaureat

Cuprins

I. PROCESE PSIHICE SENZORIALE

 • Caracterizare generală
 

II. PROCESE COGNITIVE SUPERIOARE

 • GÂNDIREA

 

 

Procesele cognitive și rolul lor în evoluția personalității

 
I. Procesele psihice cognitive senzoriale:
 • Caracterizare generală

 

PROCESE COGNITIVE SENZORIALE
 • ✓ senzațiile 
 • ✓ percepțiile 
 • ✓ reprezentările  ↑Înapoi la Cuprins

 

Procese cognitive senzoriale : Senzațiile

 
   
 • definire și caracterizare generală
A. STRUCTURĂ   
 • însușiri
   
 • principalele modalități senzoriale (tipologii)

 

 • Definiție
Definire:       ☑  procese psihice elementare prin care se semnalizează separat, sub forma unor imagini simple și primare, însușirile concrete ale obiectelor și fenomenelor în condițiile acțiunii directe a stimulilor asupra analizatorilor (organelor de simț).

 

Observație: Un rol important în producerea senzațiilor îl au analizatorii, cum există mai mulți analizatori, respectiv organe de simț, fiecare are rolul de a produce un anumit tip de senzație.

 

Caracterizare generală:

 

 ✓ sunt cele mai simple procese senzoriale;
 ✓ stau la baza tuturor celorlalte procese de cunoaștere;
 ✓ sunt imagini primare;
 ✓ reflectă însușiri separate;
 ✓ sunt o condiție în apariția percepțiilor și reprezentărilor

 

 • Principalele însușiri ale senzațiilor sunt:
   
 •  CALITATEA

- este însușirea care ne ajută să diferențiem senzațiile între ele. Astfel putem vorbi despre senzații vizuale, auditive, olfactive 

   
 • INTENSITATEA

- proporțională cu intensitatea stimului

ÎNSUȘIRILE SENZAȚIILOR   
 • DURATA
- corespunde în general duratei stimulului
   
 • TONALITATEA AFECTIVĂ
- însoțite de trăiri afective plăcute sau neplăcute
   
 • VALOAREA INFORMAȚIONALĂ
   
 • CARACTERUL CONȘTIENT


☑ Calitatea este însușirea care ne ajută să diferențiem senzațiile între ele. Astfel putem vorbi despre senzații vizuale, auditive, olfactive

☑ Intensitatea senzației este proporțională cu intensitatea stimului
☑ Durata senzației corespunde în general duratei stimulului
☑ Tonalitatea afectivă este însușirea care ne spune că senzațiile pot fi însoțite de trăiri afective plăcute sau neplăcute.
De exemplu: Am luat o notă bună la examenul de bacalaureat, desigur că senzaâia este plăcută
☑ Valoarea informațională ne oferă informații cu privire la însușirea obiectelor
Caracterul conștient, apare mult mai târziu, după vârsta de 1-3 ani

 

 ↑Înapoi la Cuprins


B. Clasificarea Senzațiilor


Senzațiile se împart în 3 categorii
I. În primul rând avem senzații care ne furnizează informații despre lumea externă

 

      ✓ vizuale
     ✓ auditive
a. Senzații care furnizează informații despre obiectele și fenomenele lumii externe (exteroceptive):  ✓ cutanate (tactile și termice)
     ✓ olfactive
     ✓ gustativeII. A doua categorie de senzații ne furnizează informații despre poziția și mișcarea propriului corp

     ✓ proprioceptive 

b. Senzații care furnizează informații despre poziția și mișcarea propriului corp:

 ✓ chinestetice
     ✓ de echilibru

 


III. Ultima categorie de senzații ne furnizează informații despre ce se petrece in mediul intern

c. Senzații care furnizează informații despre modificările mediului intern (interoceptive):   organice (foame, sete etc.)
    de durere

 

 ↑Înapoi la Cuprins

 

Model pentru examenul de bacalaureat, modelul face parte din Subiectul I

 

Scrieți pe foaia de examen, litera corespunzătoare a răspunsului corect:
încercuim o singură variantă de răspuns


1. Senzațiile:
a. redau totalitatea însușirilor unui obiect
b. sunt procese psihice reglatorii
c. se produc numai în prezența stimulilor -răspuns corect
d. sunt procese de cunoaștere complexe

2. Senzațiile interoceptive reflectă:
a. însușiri ale obiectelor exterioare
b. natura stimulilor din mediul ambiant
c. direcția de orientare a milcărilor
d. stări interne legate de satisfacerea trebuințelor -răspuns corect

 

Alte Lectii din psihologie