Puteri si radicali

Puteri si radicali

 • Puteri cu exponent natural
 • Puteri cu exponent întreg negativ
 • Puteri cu exponent raţional pozitiv
 • Puteri cu exponent raţional negativ
 • Funcţia putere cu exponent natural nenul
 • Funcţia putere cu exponent întreg negativ
 • Funcţia putere cu exponent raţional
 • Radicalul unui număr pozitiv
 • Radicalul de ordin impar al unui număr negativ
 • Proprietăţile radicalilor
 • Operaţii cu radicali
 • Funcţia radical
 • Ecuaţii iraţionale

Alte Lectii din matematica