Regnul fungi (ciuperci)

REGNUL FUNGI (ciuperci)


- Eucariote, unicelulare sau pluricelulare, microscopice sau macroscopice.
- Corp numit miceliu format din filamente ramificate numite hife.
- Celulele pot fi uni-, bi- sau multinucleate
- Miceliul fungilor este adesea denumit tal.
- Nu au clorofilă - nutriţia heterotrofă - saprofită
- parazită
- Perete celular de natură chitinoasă.
- Răspândite pretutindeni.
- Reproducere - asexuată - înmugurire
- spori
- porţiuni de miceliu
- sexuată - contopirea gameţilor sau a organelor producătoare de gameţi şi chiar prin unirea a două celule somatice.
- Produşi de asimilaţie - glicogen şi lipide

 

 

Clasificare :


1. Clasa Zigomycetae - ciuperci inferioare, miceliul ramificat neseptat, alterează alimentele.
Exemplu: - mucegaiul alb (Mucor mucedo)
- mucegaiul negru (Rhizopus nigricans)

 

2. Clasa Ascomycetae - miceliul septat, dezvoltat, format din hife pluricelulare, ramificate, organ sporifer numit ască în care se formează câte 8 ascospori, hifepluricelulare.
Exemplu:
- mucegaiul verde - albăstrui (Pennicillium notatum);
- drojdia de bere (Saccharomyces cerevisiae) - fermentaţia alcoolică;
- drojdia vinului (Saccharomyces ellipsoideus);
- cornul secarei (Claviceps purpurea) este o cipercă parazită pe ovarele tinere de secară. Se utilizează în obţinerea unor principii active cu importanţă medicinală (ergometrina şi ergotoxina).

 

Importanţa ascomicetelor:
- Obţinerea de antibiotice – penicilina;
- Industria băuturilor alcoolice - drojdia de bere şi cea a vinului
- Industria de panificaţie - drojdia de bere

 

3. Clasa Basidiomycetae - ciuperci superioare cu miceliu septat, ramificat, cu hife binucleate, bine dezvoltat, pluricelular,

 

Organ sporifer = bazidia în care se dezvoltă câte 4 bazidiospori.
Exemplu: - saprofite: - comestibile - ciuperca de câmp (Psalliota campestris), hribi, gălbiori şi otrăvitoare - pălăria şarpelui, buretele viperei
- parazite: rugina – grâului (Puccinia graminis), tăciunele
porumbului;

 

Unele ciuperci pot trăi în simbioză cu alge verzi sau cu rădăcinile plantelor superioare:
Ciuperci + rădăcinile plantelor superioare = micorize: endotrofe, ectotrofe
Ciuperci + alge verzi = licheni

Exemplu : lichenul galben, lichenul renilor, mătreaţa bradului.

 

Alte Lectii din biologie