Regnul monera

REGNUL MONERA

Procariote unicelulare - nu au nucleu diferenţiat (nu e delimitat de membrană nucleară).

Cuprinde :
- Bacterii
- Alge albastre – verzi


Bacterii – unicelulare, microscopice (0,6 – 6 micrometri), se înmulţesc prin sciziparitate (diviziune directă).
Forme : - sferică (coci), cilindrică (bacili), spiralată (spirili, spirochete), virgulă (vibrioni).
Structură : capsulă, perete celular, membrană, citoplasmă, nucleoid, cili, flagel.

 

Bacteriile se clasifică în:

1. Autotrofe - chemosintetizante - hidrogenbacterii
- bacterii sulfuroase
- bacterii nitrificatoare
- bacterii feruginoase
- fotosintetizante - bacterii cromogene purpurii


2. Heterotrofe - saprofite - bacterii de putrefacţie
- bacterii fermentative
- parazite, produc boli numite bacterioze (holera, febra tifoidă,
sifilis, meningita).

 

Bacteriile, după tipul respiraţiei, pot fi:
- aerobe – bacilul fânului
- anaerobe – bacilul tetanosului

Alge albastre – verzi (cianobacterii) – procariote unicelulare, izolate sau coloniale, mediu acvatic, zone umede.
Pigment albastru = ficocianina.
Nutriţie - autotrofă.
Înmulţire – prin diviziune directă (amitoză) sau prin hormogoane.
Ex.: Nostoc commune (cleiul pământului), Oscillatoria, Anabaena.

Alte Lectii din biologie