Relatia realitate - fictiune in opera literara

Opera literă este o creaţie / un text în care autorul creează un univers propriu, pornind de la elementele ale realităţii, pe care le combină potrivit propriei viziuni despre lume, sentimentelor şi imaginaţiei sale.

Relaţia realitate - ficţiune în opera literară

Universul realităţii - AUTORUL :
- observă, selectează datele realităţii
- proiectează asupra lor propria concepţie despre lume, sensibilitate, imaginaţie;
- transfigurează artistic realitatea.
=> astfel rezultă: Universul operei.

Autorul - Persoane se proiectează în Narator - Personaje.

Opera literară instituie o relaţie de comunicare specifică între autor şi cititor.
Persoane reale - aparţin planului realităţii:
Autor - persoana reală care imaginează şi scrie un text literar.
Cititor - persoană real căreia îi este destinat textul literar, pe care îl cunoaşte prin actul lecturii
Figuri lingvistice, semne literare - aparţin planului ficţiunii / universului operei literare:
Narator - vocea delegată de autor pentru a povesti anumite întâmplări; semn literar, proiecţie ficţională a emiţătorului mesajului.
Personaj - participă la acţiunile narate. Un semn literar compus cu ajutorul procedeelor convenţionale care se traduc în indicii textuali.
Uneori, în construirea personajului, autorul foloseşte ca model de inspiraţie o persoană reală; între cele două nu se poate pune semnul egalităţii deoarece personajul este o construcţie imaginară şi nu există decât în lumea ficţiunii, în textul literar.
Dacă autorul vrea să dea personajului său iluzia unei persoane reale, el este construit / caracterizat prin anume procedee: cadrul unde se proiectează; rolul în acţiune; o constată de comportament; o identitate, adesea dotată cu o onomastică sugestivă; un trecut; o situaţie socială, o meserie; un aspect fizic (statură, chip, vestimentaţie) cu referinţă la codurile culturale; un punct de vedere; o voce, un stil, particulartăţi de limbaj; un obiect asociat, concretizând o însuşire morală; un caracter, o psihologie fixă sau evolutivă.

perspectiva narativă/ viziunea (narator omniscient, personaj narator, narator "martor"); naraţinea la persoana I şi a III-a.

Alte Lectii din romana