Respiratia - functie indispensabila vietuitoarelor

Eseu: Respiraţia - funcţie indispensabilă vieţuitoarelor

Ecuaţia respiraţiei aerobe: C6H12O2 + 6O2 -> 6CO2 + 6H2O +675Kcal

Sistemul respirator include două grupe de organe: căile aeriene (fosele nazale, faringe, laringe, trahee, bronhii) şi organele adaptate pentru schimbul de gaze respiratorii: plămânii.

Particularităţile care permit alveolelor să realizeze schimbul de gaze sunt: peretele alveolar foarte subţire, format dintr-un epiteliu unistratificat şi reţeaua bogată de capilare de sânge prezentă la nivelul epiteliului alveolar.

Un rol important în realizarea schimbului de gaze de la nivelul plămânilor îl are ventilaţia pulmonară.

La mamifere un rol important în ventilaţie îl au, pe lângă muşchii intercostali şi muşchiul diafragmă care separă cele două cavităţi. Un rol important îl au aceşti muşchi în mărirea şi micşorarea volumului cutiei toracice şi variaţiile de presiune pe care le determină.

Ventilaţia pulmonară este compusă din două procese fiziologice: inspiraţia şi expiraţia.
În ispiraţie, muşchii intercostali şi diafragmul se contractă, volumul cutiei toracice creşte, presiunea aerului  intrapulmonar scade şi aerul intră în plămâni; în expiraţie muşchii respiratori se relaxează, volumul cutiei toracice scade, presiunea aerului intrapulmonar creşte şi aerul iese din plămâni.

Trei afecţiuni ale sistemului respirator: bronşita, reprezintă inflamarea epiteliului bronhiilor datorită unor germeni patogeni sau agenţi poluanţi; pneumonia, cauzată de infecţii la nivelul plămânilor datorate unor bacterii, frig etc.; TBC-ul -provocat de bacilul Koch.

Alte Lectii din biologie