Respiratia la plante

RESPIRAŢIA LA PLANTE
La plante este întâlnită respiraţia aerobă (în anumite condiţii se realizează respiraţia anaerobă - când organele plantei sunt acoperite de apă în cazul inundaţiilor).


Schimburile de gaze respiratorii se realizează prin stomate (stoma = deschidere) prezente în special la nivelul frunzelor şi alcătuite din: celule stomatice, ostiolă, celule anexe. Prin ostiolă se realizează schimburile de O2, CO2, se elimină vaporii de H2O (în procesul numit transpiraţie).

 

Stomata

 

Respiraţia este importantă în viaţa plantelor, în primul rând, prin energia pusă în libertate din oxidarea substanţelor organice şi, în al doilea rând, prin produşii intermediari şi finali care se formează în cursul procesului. Respiraţia aerobă se poate evidenţia după consumul de substanţă organică, după consumul de oxigen şi după dioxidul de carbon produs.

 

- După consumul de substanţă organică
Pentru a demonstra că procesul de respiraţie este însoţit de pierdere de materie, se poate face următoarea experienţa : se cântăreşte un lot de boabe de grâu şi apoi se pun la germinat. După o perioadă de timp se  ântăreşte lotul de boabe de grâu şi se  constată o scădere a greutăţii acestuia. Aceasta se datorează oxidării  (consumării prin respiraţie) unei părţi a substanţelor organice.

 

- După consumul de oxigen
Pentru a demonstra că în procesul de respiraţie se consumă oxigen se face următoarea experienţa: Se introduce material vegetal (seminţe încolţite) într-un balon, se pune dopul şi se plasează la întuneric. După câteva ore se introduce în balon o lumânare aprinsă şi vom costata ca ea se va stinge, deoarece în balon se acumulează CO2 rezultat în urma respiraţiei.

 

- După dioxidul de carbon produs
Pentru a demonstra că în procesul de respiraţie se degajă CO2 se poate face următoarea experienţa; Se închide vasul cu seminţe în curs de încolţire cu un dop găurit prin care se poate aspira aerul din vas. Aerul aspirat este trecut printr-un vas cu apă de var (sau apă de barită). Se constată că apa de var se va tulbura din cauza CO2 produs de materialul vegetal şi care reacţionează cu Ca(OH)2 sau Ba(OH)2 formând CaCO3 ( BaCO3).

 

Factorii care influenţează respiraţia sunt :
Interni :
- vârsta plantei (plantele tinere respiră mai intens spre deosebire de cele mature);
- starea fiziologică;
- specia.

 

Externi : - temperatura (valoarea optimă = 30 - 40 °C); temperaturi mai mari determină deshidratarea protoplasmei, temperatura minimă O°C, excepţie fac coniferele care respiră şi la temperaturi de – 25° C.

- concentraţia de O2 – în absenţa O2 respiraţia nu se desfăşoară; la concentraţii mai mari de 21% O2 nu mai influenţează respiraţia.
- concentraţia de CO2 - creşterea concentraţiei de CO2 scade intensitatea respiraţiei.

Respiratia la animale

 

 Cuprins: Lectii pregatitoare pentru examenul de bacalaureat la Biologie Vegetală și Animală

Alte Lectii din biologie