Romanitatea romanilor in viziunea istoricilor - sinteza

ROMANITATEA ROMÂNILOR ÎN VIZIUNEA ISTORICILOR

Teoria imigraţionistă a lui Robert Röesler

  Preluând şi dezvoltând idei vechi ale unor istorici anteriori (de ex. Christian Engel, Franz Sulzer), austriacul Robert Röesler a susţinut în lucrarea Studii româneşti din 1871 următoarele idei privind etnogeneza românească:
-dacii au fost exterminaţi în întregime de romani.
-în urma retragerii aureliene din anul 271, Dacia a fost complet părăsită de coloniştii romani.
-românii s-au format în Peninsula Balcanică, ca un popor de păstori nomazi.
-de aici au emigrat la nord de Dunăre în secolul al XIII-lea, după stabilirea maghiarilor în Transilvania.
Teoria imigraţionistă avea un scop politic, urmărind să combată revendicările românilor ardeleni şi să justifice dominaţia Imperiului Austro-Ungar asupra acestui Transilvaniei.

 

Teoria continuităţii (autohtoniei)

  Este o teorie care, preluând şi dezvoltând ideile cărturarilor şi istoricilor români anteriori (de ex. Şcoala Ardeleană), contestă teoria imigraţionistă a lui Röesler.
Primul contestatar a fost istoricul A. D. Xenopol care susţinut următoarele idei privind etnogeneza românească:
-după retragerea aureliană, daco-romanii s-au refugiat din calea migratorilor în zone mai izolate de munte
-evidenţierea existenţei a numeroase dovezi ale continuităţii daco-romanilor la nord de Dunăre (dovezi arheologice, toponimia, hidronimia).
-distanţarea faţă de ,,purismul latinist” susţinut de reprezentanţii Şcolii Ardelene şi de continuatorii acestora
-acceptarea contribuţiei elementului dacic şi a elementului slav la formarea poporului român şi a limbii române.

Alte Lectii din istorie