Sensibilitatea si miscarea la plante

Eseu: Sensibilitatea şi mişcarea la plante
Sensibilitatea este proprietatea organismelor de a reacţiona la stimuli (informaţii) primiţi din mediu.
Plantele răspund la stimuli prin mai multe tipuri de mişcări: tactisme (mişcări pe care le realizează celulele mobile); tropismele (mişcări orientate ale organelor plantei) şi nastiile (mişcări neorientate ale organelor plantei).
Tactismele sunt mişcările pe care le realizează celulele mobile, cum sunt gameţii (gametul masculin este atras chimic de cel feminin -chimiotactism pozitiv).
Mişcările orientate ale organelor plantei (tropisme) pot fi:
-fototropisme - mişcări determinate de direcţia de acţiune a luminii: pozitv (floarea-soarelui) şi negativ (rădăcinile);
-geotropisme - mişcări detrminate de direcţia de acţine a forţei de gravitaţie; pozitiv la rădăcini şi negativ la tulpini;
-hidrotropism -orientarea rădăcinilor spre sursa de apă;
-chimiotropism -orientarea rădăcinilor spre substanţe nutritive.

O corelaţie posibilă ar fi orientarea frunzelor spre lumină, ceea ce influenţează procesul de fotosinteză.Frunzele unei plante prezintă fototropism pozitiv, orientându-şi limbul frunzei cu epiderma superioară sub care se găseşte ţesutul palisadic, bogat în cloroplaste, spre lumină. Astfel, cantitatea de lumină absorbită fiind maximă, creşte şi intensitatea fotosintezei.


Alte Lectii din biologie