Sinteza bio 9-10 (in curs de editare)

1. CONŢINUT PROGRAMĂ 

CELULA - UNITATEA STRUCTURALĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A VIEŢII

2.1. STRUCTURA, ULTRASTRUCTURA ŞI ROLUL COMPONENTELOR CELULEI 

   CELULA 

 Celula este unitatea structurală, funcţională şi genetică a organismelor vii, capabilă de autoconservare şi de a-şi duce viaţa independent sau în complexe celulare interdependente = ţesuturi.

-Tipuri de celule : - procariotă - eucariotă

1. CELULA PROCARIOTĂ – este caracteristică: bacteriilor şi algelor albastre –verzi = cianobacterii;

– este alcatuită din: - perete celular – rigid, necelulozic, care conţine mureină;

- membrană celulară;

- citoplasmă

- vâscoasă, fără curenţi citoplasmatici;

- bogată în ribozomi – cu rol în sinteza proteinelor specifice;

- materialul genetic = nucleotid = nucleosid – dispus difuz, neindividualizat, reprezentat de o macromoleculă de ADN, care formează un cromozom circular.

2. CELULA EUCARIOTĂ

I. ÎNVELIŞUL CELULEI

a. MEMBRANA CELULARĂ

- separă celula de mediul înconjurator şi intervine în schimburile dintre celulă şi mediu;

- este organizată pe modelul mozaicului fluid, fiind alcatuită din două straturi fosfolipidice – străbătute de proteine;

- membrana este permeabila şi selectivă.

b. PERETELE CELULAR – este specific celulei vegetale

– este structura nevie;

- la ciuperci=fungi, este de natură chitinoasă;

- la alge, muschi, ferigi, plante superioare - este celulozic, fiind format din celuloză, hemiceluloză şi substanţe pectice;

- se formează cu participarea membranei celulare;

- lipseşte la celula animală; - are rol de apărare, asigură schimbul de apă şi substanţe dintre celulă şi mediul înconjurător.

II . CITOPLASMA

- reprezinta mediul în care se desfaşoară principalele procese metabolice celulare.

Componente: a. citoplasma fundamentala= hialoplasma = nestructurată;

Constituie mediul intern al celulei în care se desfaşoară principalele procese metabolice celulare. Prezintă curenţi citoplasmatici care pun în mişcare organitele.

b. componenta structurată - reprezentată de organitele celulare:

Mitocondriile - au rol în respiraţia celulară, la nivelul lor are loc oxidarea substanţelor organice, cu producerea de energie (se mai numesc”uzinele energetice ale celulei”);

- sunt autodivizibile = au material genetic propriu - ADN mitocondrial, care conţine informaţia genetică pentru sinteza enzimelor respiratorii.

Alcatuire: - sunt formate din: -membrană dublă:

- membrana externă este neteda - membrana internă formează pliuri numite criste, la nivelul carora se găsesc enzimele oxido-reducatoare; - cavitate - în care se gaseşte substanţa fundamentală matricea (matrix) - ce contine ADN, ARN, enzime

Alte Lectii din biologie