Sinteze istorie bacalaureat 2009

Descarca: SINTEZE ISTORIE pentru bacalaureat 2009 (*pdf), aceasta conţin următoarele lecţii:

CUPRINS

A. POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE
  1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor
  1. A. Etnogeneza românească
  - Geto-dacii şi lumea romană în secolele I î. Hr. – al II-lea d.Hr.
  - Romanizarea geto-dacilor
  - Etnogeneza românească. Continuitatea de locuire pe teritoriul românesc

1.B. Istoricii, despre romanitatea românilor
  - Românii în sursele medievale timpurii.
  - Preocupări ale cronicarilor şi învăţaţilor din secolele al XV-lea – al XVIIIlea privind originea românilor.
  - Romanitatea românilor în viziunea istoricilor din secolele al XVIII-lea – al XX-lea.

B. OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR

1. Viziuni despre modernizare în Europa secolelor XIX-XX; curente şi politici culturale, identităţi naţionale şi identitate europeană
  1. A. Tendinţe şi politici în cultura europeană a secolului al XIX-lea.
  Preocupări culturale în spaţiul românesc, până la Primul Război Mondial.

1.B. Curente şi politici culturale în secolul al XX-lea
  - Medii şi politici culturale europene în secolul al XX-lea.
  - Tendinţe în cultura românească a secolului al XX-lea.
  1.C. Identităţi naţionale şi identitate europeană
  - Identităţi naţionale în spaţiul european.
  - Identitate şi unitate europeană.

2. Secolul XX – Între democraţie şi totalitarism
  2.A. Ideologii şi practici politice democratice
  - Caracteristici generale ale evoluţiei regimurilor democratice din Europa.
  - Trăsături specifice ale regimurilor democratice.
  2.B. Ideologii şi practici politice totalitare. Fascismul şi nazismul
  - Caracteristici comune ale regimurilor politice totalitare.
  - Ideologia fascistă şi practicile politice ale regimului.
  - Naţional-socialismul german, ideologie şi practici politice.

2.C. Ideologii şi practici politice totalitare. Comunismul
  - Acţiuni pentru instaurarea comuniştilor la putere în Rusia.
  - Ideologie şi practică politică în statele comuniste.
  2.D. Ideologii şi practici politice în România
  - Ideologii şi practici politice în România până în anul 1918.
- Ideologii şi practici politice după Primul Război Mondial.

3. Constituţiile din România
  3.A. Documente constituţionale din secolul al XIX-lea
  - Documente având caracter constituţional înainte de anul 1866.
  - Constituţia din anul 1866.
  3.B. Constituţiile României în secolul al XX-lea
  - Legile fundamentale ale României din prima jumătate a secolului al XX-lea
  - Constituţiile României din perioada comunistă.
  - Constituţia României din anul 1991.

C. STATUL ŞI POLITICA
  1. Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc (sec. IX-XVIII)
  1.A. Evoluţia statelor medievale în spaţiul românesc
  - Primele structuri statale medievale (secolele al IX-lea – al XIIIlea).
- Construcţia statală în spaţiul românesc.

1.B. Instituţii centrale şi locale (sec. IX – XVIII)
  - Instituţii centrale şi autonomii locale în Transilvania.
  - Structuri instituţionale în Ţara Românească şi Moldova.

2. Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari (sec. XVIII-XIX)
  2.A. Proiecte politice în secolul al XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea
  - Proiecte politice în Principate, la sfârşitul secolului al XVIIIlea şi începutul secolului al XIX-lea.
  - De la 1821 la 1848.

2.B. Unitate şi independenţă în secolul al XIX-lea
  - Constituirea statului modern român. Domnia lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866).
  - Monarhia constituţională şi cucerirea independenţei României.

2.C. Constituirea statului naţional unitar român
  - Cadrul internaţional al Marii Uniri din 1918.
  -Unirea Basarabiei cu România.
  -Unirea Bucovinei cu România.
  -Unirea Transilvaniei cu România.

4. România postbelică
  4.A. Stalinism şi naţional-comunism
  -Etapele instaurării regimului politic comunist în România
  -Regimul stalinist al lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1948-1965).
  -Naţional–comunismul – regimul politic al lui Nicolae Ceauşescu (1965-1989).

4.B. Disidenţa anticomunistă
  - Represiunea politică în timpul regimului comunist.
  - Forme de rezistenţă  anticomunistă.

C. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE
  1. Spaţiul românesc, între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii
  -Românii, între diplomaţie şi conflict în  secolele al XV-lea şi al XVI-lea.

1.B. Spaţiul românesc şi marile puteri la începuturile modernităţii

-Ţările Române în context european, în timpul domniei lui Mihai Viteazul.
  -Spaţiul românesc şi marile puteri în secolul al XVII-lea.
  -Acţiuni de politică externă ale domnitorilor fanarioţi (secolul al XVIII-lea)

2. România şi concertul european; de la “criza orientală” la marile alianţe ale secolului al XX-lea
  2.A. “Criza orientală” şi spaţiul românesc
  -Spaţiul românesc în contextul relaţiilor cu marile puteri, în prima jumătate a secolului al XIX-lea.
  -Transformarea problemei româneşti în problemă europeană.

2.B. Relaţiile externe ale României până la Primul Război Mondial

-Acţiunile diplomatice ale României înainte de recunoaşterea independenţei de stat.
  -Relaţiile externe ale României după obţinerea independenţei de stat.

2.C. România în relaţiile internaţionale în secolul al XX-lea
  -Principiile politicii externe a României după Marea Unire.
  -Politica externă a României în perioada 1930 - 1944.

3. România în perioada “Războiului rece”-
  -România în relaţiile internaţionale, în perioada maximei confruntări din timpul Războiului Rece.
  -Politica externă a României în perioada destinderii şi a coexistenţei paşnice.

 Citeste: SINTEZE ISTORIE pentru bacalaureat 2009 (*pdf)

Alte Lectii din istorie