Spatiul romanesc intre diplomatie si conflict in evul mediu - sinteza

SPAŢIUL ROMÂNESC ÎNTRE DIPLOMAŢIE ŞI CONFLICT ÎN EVUL MEDIU ŞI LA ÎNCEPUTURILE MODERNITĂŢII 

  Tipul de război purtat între Ţările Române şi Imperiul Otoman în Evul Mediu poate fi denumit drept ,,conflict asimetric”, datorită superiorităţii numerice a armatelor turceşti. În campaniile militare pe care le-au purtat împotriva otomanilor, românii au aplicat următoarele tactici de luptă :

-tactica pământului pârjolit bazată de distrugerea surselor de aprovizionare din calea duşmanului (incendierea recoltelor, otrăvirea fântânilor)

-evitarea luptei în câmp deschis şi alegerea unor locuri de confruntare favorabile (trecători, locuri mlăştinoase, păduri)

 

MIRCEA CEL BĂTRÂN

-domnitor al Ţării Româneşti între anii 1386-1418.

-în 1394 sau 1395 sultanul Baiazid supranumit Fulgerul a condus o mare expediţie de cucerire a Ţării Româneşti. Iniţial Mircea a evitat o confruntare directă şi a aplicat tactica pământului pârjolit. A urmat bătălia de la Rovine, a cărei dată nu se cunoaşte exact, desfăşurată într-un loc mlăştinos, probabil pe valea Argeşului. Unii istorici consideră că au fost de fapt două bătălii distincte, una câştigată de Mircea, cealaltă de turci. După victoria turcilor, aceştia l-au impus pentru scurt timp pe Vlad Uzurpatorul, primul domnitor al Ţării Româneşti care a acceptat să plătească tribut Imperiului Otoman.

-în 1395 Mircea a încheiat Tratatul de la Braşov cu regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg, prin care cei doi îşi ofereau sprijin reciproc împotriva turcilor. Acesta a fost primul tratat de alianţa antiotomană încheiat de un domnitor român. Cu ajutorul regelui maghiar, Mircea a reuşit să-l înlăture pe Vlad Uzurpatorul. O altă consecinţă directă a tratatului o reprezintă participarea domnitorului român la cruciada din anul următor.  

 

  ŞTEFAN CEL MARE

-domnitor al Moldovei între anii 1457-1504.

-în 1475 a obţinut celebra victorie de la Vaslui (Podul Înalt) împotriva lui Soliman Paşa care conducea o armată de 120 000 de oameni. Pentru a epuiza armata otomană, Ştefan a aplicat iniţial tactica ,,pământului pârjolit”, iar pentru a nu-i lăsa pe turci să-şi valorifice superioritatea numerică a atras armata otomană într-o zonă mlăştinoasă şi a atacat într-o zi ceţoasă.

-imediat după obţinerea victoriei de la Vaslui, conştient de posibilitatea unui nou atac otoman, Ştefan cel Mare a trimis o scrisoare către principalii monarhi europeni, prin care solicita ajutor militar pentru apărarea Moldovei, considerată o adevărată ,,poartă a creştinătăţii”. Singurul monarh care a răspuns pozitiv a fost regele Ungariei.

- în 1475 a încheiat un Tratat cu Matei Corvin prin care cei doi suverani se angajează să rezolve orice neînţelegere pe cale paşnică şi să se sprijine reciproc în lupta antiotomană. Pentru a menţine bunele relaţii cu Ştefan cel Mare, regele maghiar i-a oferit acestuia două domenii feudale în Transilvania, Ciceul şi Cetatea de Baltă.

-în 1476 a fost învins de Mahomed al II-lea în bătălia de la Războieni (Valea Albă). Principalele cetăţi ale Moldovei (Neamţ, Suceava, Hotin) au rezistat, iar otomanii au fost nevoiţi să se retragă.

 

  MIHAI VITEAZUL

-a domnit iniţial în Ţara Românească începând cu anul 1593.

-a aderat la Liga Sfânta, alianţă antiotomană din care mai făceau parte: Statul papal, Imperiul Habsburgic (Austria), Spania, Toscana, Transilvania, Moldova. În cadrul acestei alianţe toate cele trei Ţări Române luptau pentru prima dată împreună împotriva turcilor.

-în 1595 otomanii conduşi de Sinan Paşa sunt înfrânţi de Mihai în bătălia de la Călugăreni, lupta desfăşurându-se pe valea râului Neajlov, într-un loc mlăştinos şi împădurit. Cu sprijin transilvănean determină retragerea turcilor din Ţara Românească şi îi învinge din nou în bătălia de la Giurgiu, surprinzându-i când încercau să fugă peste Dunăre.

-încercând să refacă frontul comun antiotoman, Mihai Viteazul a reuşit sa unească pentru scurt timp toate cele trei Ţări Române.

 

DIMITRIE CANTEMIR

-domnitor al Moldovei în anii 1710-1711

-în anul 1711 a încheiat un Tratat de alianţă antiotomană la Luţk cu ţarul Rusiei, Petru cel Mare. Prin acest tratat, Petru cel Mare se angaja să sprijine domnia ereditară a familiei Cantemir. Era garantată integritatea teritorială a Moldovei, graniţa dintre cele două state fiind stabilită pe Nistru.

-în acelaşi ani are loc Bătălia de la Stănileşti, pe Prut, în care cei doi aliaţi sunt înfrânţi de turci, iar Cantemir este nevoit să se refugieze în Rusia. Dupa acest eveniment turcii îi înlocuiesc pe domnitorii români cu domnitori de origine greacă, cunoscuţi sub numele de domnitori fanarioţi şi care se remarcă mai ales prin fidelitatea faţă de turci.

 

Alte Lectii din istorie