Subiect + Barem de evaluare si notare la Competente Digitale pentru examenul de bacalaureat 2013

Varianta de subiect pentru proba de Competenţe Digitale este structurată pe două fişe de lucru care cuprind sarcinile propuse candidaţilor spre rezolvare, în următoarele condiţii:
fisa A – cu conexiune funcţională la Internet;
fisa B – după întreruperea conexiunii la Internet.
Fisa A cuprinde subiectul I, iarfisa B cuprinde trei subiecte (II, III si IV). Fiecare dintre subiectele
I, II si III este notat cu 10 puncte, iar subiectul al IV-lea este notat cu 70 de puncte. Nu se acordă
puncte din oficiu.
Itemii utilizaţi în subiecte sunt de tipurile:
- pentru subiectul I: itemi semiobiectivi – întrebări cu răspuns scurt, întrebări structurate;
- pentru subiectul al II-lea: itemi semiobiectivi – întrebări cu răspuns scurt, itemi de completare;
- pentru subiectul al III-lea: itemi obiectivi cu alegere multiplă;
- pentru subiectul al IV-lea: itemi semiobiectivi (întrebări structurate) si itemi subiectivi, de tip
rezolvare de probleme.
Rezolvarea cerinţelor cuprinse în subiectele I si al IV-lea are un caracter preponderent practic;
cerinţele cuprinse în al II-lea si al III-lea subiect vizează în special competenţe de specialitate de
natură teoretică.

 

MODELE DE SUBIECTE, COMPETENŢE DIGITALE:

 Model de subiect Competenţe digitale fişa A + fişa B bac 2013

Alte Lectii din informatica