Subiect + Barem de evaluare si notare la Economie pentru examenul de bacalaureat 2013

În cadrul examenului de bacalaureat - 2013 candidaţii pot opta, la proba E. d), în funcţie de filiera, profilul si specializarea urmate, pentru una dintre următoarele discipline socio-umane: filosofie, logică si argumentare,economie, psihologie si, după caz, sociologie.
Examenul de bacalaureat 2013 - Proba E. d) (5 iulie 2013Proba scrisă la Economie poate fi susţinut de elevii următoarelor profile: 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică si toate profilurile si specializările din filiera vocaŃională, cu excepţia profilului militar
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

MODEL DE SUBIECT LA ECONOMIE:
https://www.ebacalaureat.ro/img/sageata.png Model de subiect şi Barem la Economie bac 2013 
 

Alte Lectii din economie