Subiect + Barem de evaluare si notare la Fizica pentru examenul de bacalaureat 2013

În cadrul examenului de bacalaureat - 2013 candidaţii pot opta, la proba E. d), disciplina FIZICĂ ca disciplină opţională, putând fi aleasă ca probă scrisă la alegere de către elevii care au absolvit:
• profilul real din filiera teoretică
• profilul tehnic si profilul resurse naturale si protecţia mediului din filiera tehnologică
• profilul militar din filiera vocaţională.

MODELE  DE SUBIECTE LA FIZICĂ

Filiera Teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar

Sunt  obligatorii toate subiectele  din  două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ

 Model de subiect + Barem la Fizică pentru Filiera Teoretică, bac  2013

Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului

 Model de subiect + Barem la Fizică pentru Filiera Tehnologică, bac 2013

Alte Lectii din fizica