Subiect + Barem de evaluare si notare la Informatică pentru examenul de bacalaureat 2013

INFORMATICĂ - proba scrisă - : MODELE DE SUBIECTE şi BAREME
 
 
MODEL de subiect pentru Examenul de bacalaureat naţional 2013 Proba E. d) Informatică Limbajul C/C++
Filiera teoretică, profilul real, specializările:
-matematică-informatică
-matematică-informatică intensiv informatică
 
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică:
 

 Subiect + Barem de evaluare si notare la Informatica C/ C++ specializarea Matematica-Informatica pentru examenul de bacalaureat 2013

 

MODEL de subiect pentru Examenul de bacalaureat naţional 2013 Proba E. d) Informatică Limbajul C/C++ Filiera teoretică, profilul real, specializarea stiinţe ale naturii:

 Subiect + Barem de evaluare si notare la Informatica C/ C++ specializarea Ştiinţe ale naturii  pentru examenul de bacalaureat 2013

 

Informatică: Limbajul Pascal

MODEL de SUBIECT pentru filiera:

Filiera teoretică, profilul real, specializările:
-matematică-informatică
-matematică-informatică intensiv informatică
 
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
 
 
Informatică Limbajul Pascal
Filiera teoretică, profilul real, specializarea stiinţe ale naturii, modele de subiecte:
 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
• În rezolvările cerute, identificatorii utilizaţi trebuie să respecte precizările din enunţ (bold), iar în lipsa unor precizări explicite, notaţiile trebuie să corespundă cu semnificaţiile asociate acestora (eventual în formă prescurtată).
• În programele cerute, datele de intrare se consideră corecte, validarea acestora nefiind necesară.

Alte Lectii din informatica