Subiect + Barem de evaluare si notare Psihologie Bacalaureat 2013

În cadrul examenului de Bacalaureat 2013, disciplina Psihologie are statutul de disciplină opţională fiind susţinută la proba E. d), în funcţie de filieră, profil şi specializare, de către elevii care care au absolvit:

• Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile 
și specializările din filiera vocațională, cu excepția profilului militar.

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

MODELE  DE SUBIECTE: LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE

 Model de subiect şi Barem pentru bac 2013 - discipina Logica, argumentare și comunicare

 varianta extrasă:  PSIHOLOGIE - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013

Alte Lectii din psihologie