Subiect extras + Barem la FIZICA sesiunea august-septembrie - Varianta 2 - Bacalaureat 2015

BACALAUREAT 2015. FIZICĂ: SUBIECTE BACALAUREAT 2015. 
BACALAUREAT 2015. FIZICĂ:  BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE  FIZICĂ, BAC 2015, SESIUNEA AUGUST - SEPTEMBIE

BACALAUREAT 2015. PROBA LA ALEGERE A PROFILULUI ȘI SPECIALIZĂRII: proba E)d)

 

Candidații examenului de bacalaureat 2015, au susținut în data de 28 august 2015, Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă, sesiunea de toamnă august - septembrie.

VARIANTA 2. BACALAUREAT 2015. Varianta extrasă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS), pentru examenul național de Bacalaureat 2015 , sesiunea august - septembrie, valabila pentru proba la alegere a profilului și specializării: Varianta 2. Subiecte extrase la Fizică, Filiera teoretică/vocațională și tehnologică, proba scrisă în funcție de profil și specializare. 

BACALAUREAT 2015. PROBA LA ALEGERE A PROFILULUI ȘI SPECIALIZĂRII:  FIZICĂ.

 

FIZICA are în cadrul Examenului de Bacalaureat pentru anul şcolar 2015 statutul de disciplină opţională, putând fi aleasă ca probă scrisă în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea absolvită.

 

În intenţia de a veni în întâmpinarea candidaţilor care se pregătesc pentru continuarea studiilor în diferite filiere din învăţământul superior, elevii vor opta în timpul probei de examen pentru două dintre cele patru modulele (A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ).

 

 

Examenul de bacalaureat național 2015

FIZICĂ: VARIANTA 2 extrasa în sesiunea august - septembrie

Bacalaureat 2015

 

 

Proba E. d) Fizică:

 

Filiera teoretică – profilul real

Filiera vocaţională – profilul militar

 

•   Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ

•   Se acordă 10 puncte din oficiu.

•  Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

 

 Varianta 2 extrasă la FIZICĂ, Filiera TEORETICĂ și VOCAȚIONALĂ Bacalaureat 2015, sesiunea august - septembrie

 
 


Proba E. d) Fizică:

 

 

Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului

 

•  Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ

•   Se acordă 10 puncte din oficiu.

•  Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

  Varianta 2 extrasă la FIZICĂ, Filiera TEHNOLOGICĂ, Bacalaureat 2015, sesiunea august - septembrie

Alte Lectii din fizica