Subiecte 2019 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna

3 - 4 iunie 2019 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna – proba A.
BILETE DE SUBIECTE DIN EXAMEN


Examenul de bacalaureat național 2019
3 iunie 2019
Proba A

Biletul nr. 1
Citeşte textul cu voce tare.

     Mergem la teatru, la operă, la filarmonică ne lăsăm seduşi şi răvăişiti da litaratura, colindăm muzeele lumii, evadăm sau ne ancorăm temporal in diverse structuri. Ne place mult arta, autentică vreau să cred, îi admiram insă de la distanţă şi cu precautie pe artişti, pe adevaratii creatori, îndeseobi. Perceptiile asupra profilului psihologic al artistului sunt multiple: il vedem ca pe un boem, o persoană cu o viatã dezordonată, un neconventional, un rebel cu un statut financiar incert.
O persoană care nu işi prea asumă responsabilitatile familiale şi sociale [...].

     Dar prin ce se caracterizează personalitatea creativă? Ce face în fapt un artist?
Creativitatea este o sursa importanta de energie, ne oferiă focul de artificii in viata. Creativii au adesea un coeficient de inteligenţă superior, unii sunt chiar genii, dar aceasta trăsătură nu garantează maturitatea emotională sau inteligenţa interpersonală, aşa cum identifică Howard Gardner în teoria inteligențelor multiple. Dacă majoritatea oamenilor sunt fie introvertiți, fie extrovertiți, artiștii tind să prezinte ambele trăsături simultan.

     Indubitabil, fericirea artistului e dată de însuși de demersul creativ, de înlățuirea momentelor de exaltare în desăvârșirea operei!

(Lavinia Maria Pruteanu, Noaptea vesel. ziua trist ...,
în Timpul, nr 198/2015)

1. Formulează răspunsuri la întrebarile de mai jos, referitoare la situația de comunicare din textul citat:
a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunicării?
b. Cârui stil funcțional îi aparține textul de mai sus? Ilustrează două caracteristici ale stilului identificat cu exemple din textul dat.
c. Ce elemnte importante de conținut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?

2. Care este opinia ta despre creativitate? Motiveaza-ți răspunsul.

 

Biletul nr. 2

Citeşte textul cu voce tare.

     Odinioară nu era cala ferată. Drumul asta îl făceam cu trăsura și încântarea nu mai avea sfârșit. Plecam de jos, dintre maluri căptușite [...], şerpuiam printre măguri păduroase, suiam dealurile îmbrăcate în pometuri, ajungeam la munți, ne strecuram prin chei de stânci, ne dam jos ca să ușurăm caii la coaste, poposeam în piscul pripoarelor să răsuflăm și să ne umplem ochii de priveliștea ce izbucnea deodată în perspectiva zecilor de laturi ale munților, unde mă așteptau răsfățul bunicilor, libertatea să mă cațăr în pomi, să mă scald în voie, să călăresc, dar mai ales să umblu cu pușca prin pădure.

     Acum trenul luase locul șoselei vrăjite, și asta mă întrista ca o îmbătrânire a mea și a locurilor.

     Cei câțiva kilometri de la gară terminus până în st i-am făcut pe jos, în tovorășia gospodarilor coborâți odata cu mine, din care unii își aminteau încă de la tata și mă ajutară să duc bagajele.

     Curând, orizontul amurgului se strâmtă. Intram sub pintenul muntelui, și noaptea tăbăra, când rămas singur, băteam în porțile conacului. Am așteptat îndelung, până ce un slugoi, stârnit de hărmălaia câinilor, s-a îndurat să iasă, bănuitor - boierul nu era acasă.


(Vasile Voiculescu, Sakuntala)


1. Formuleaza răspunsurile la întrebările de mai jos, referitoare la situația de comunicare din textul citat:
a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunicării?
b. Cârui stil funcțional îi aparține textul de mai sus? Ilustrează două caracteristici ale stilului identificat cu exemple din textul dat.
c. Ce elemnte importante de conținut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?

2. Care este opinia ta despre rolul călătoriilor? Motiveaza-ți răspunsul.

 

Biletul nr. 3

Citeşte textul cu voce tare.

     CAPITOLUL I. Principii și dispoziții generale
     Articolul 5 - Statul recunoaște oricărei persoane dreptul la un mediu sănătos și echilibrat ecologic, garantând în acest scop:
     a) accesul la informația privind mediul, cu respectarea condițiilor de confidențialitate prevăzute de legislația în vigoare;
     b) dreptul de asociere în organizații pentru protecția mediului;
     c) dreptul de a fi consultat în procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea politicii și a legislației de mediu, emiterea actelor de reglementare în domeniu, elaborarea planurilor și a programelor.
     d) dreptul de a se adresa, direct sau prin intemediul organizațiilor pentru protecția mediului, autorităților administrative și/sau judecătorești, după caz, în probleme de mediu, indiferent dacă s-a produs sau nu un prejudiciu;
     e) dreptul la despăgubire pentru prejudiciul suferit.

(Legea protecției mediului)

1. Formulează răspunsuri la întrebarile de mai jos, referitoare la situația de comunicare din textul citat:
a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunicării?
b. Cârui stil funcțional îi aparține textul de mai sus? Ilustrează două caracteristici ale stilului identificat cu exemple din textul dat.
c. Ce elemnte importante de conținut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?

2. Care este opinia ta despre dreptul cetățeanului de a fi informat despre calitatea mediului în care trăiește? Motiveaza-ți răspunsul.

Alte Lectii din certificare compentente