Subiecte Bacalaureat 2014 la Matematica M_pedagogic Sesiunea august-septembrie

BACALAUREAT 2014. VARIANTA EXTRASĂ LA MATEMATICĂ M_pedagogic , SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE

VARIANTA 7. Varianta extrasă de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) pentru examenul național de Bacalaureat 2014, sesiunea august-septembrie, valabila pentru proba obligatorie la matematică.


În data de 27 august 2014 candidații examenului de bacalaureat 2014 au susținut Proba obligatorie – proba E)c) – proba scrisă la disciplina Matematică, sesiunea august-septembrie.

În cadrul examenului național de bacalaureat 2014 Matematica are statut de disciplină obligatorie în funcție de filieră, profil și specializare. Astfel, programele de examen se diferenţiază, în funcţie de filiera, profilul şi specializarea absolvite, în:

- programa M_mate-info pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică şi
pentru filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică;
- programa M_şt-nat pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii;
- programa M_tehnologic pentru filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale;
profilul resurse naturale şi protecţia mediului, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate
calificările profesionale;
- programa M_pedagogic pentru filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţătoreducatoare.

 

SUBIECTE EXTRASE LA MATEMATICĂ M_pedagogic:
 Varianta 7 Matematică M_pedagogic Bacalaureat 2014 sesiunea august-septembrie (*pdf)

 Varianta 7 Matematică M_pedagogic Bacalaureat 2014 sesiunea august-septembrie Limba Maghiara (*pdf)

 Varianta 7 Matematică M_pedagogic Bacalaureat 2014 sesiunea august-septembrie Limba Germană  (*pdf)

 Varianta 7 Matematica M_pedagogic Bacalaureat 2014 sesiunea august-septembrie Limba Ucraineană  (*pdf)

 

Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. c) – 27 august 2014 

Matematică  M_pedagogic

sesiunea august-septembrie

Varianta 7

 


Matematică  M_pedagogicFiliera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare .

Varianta 7 extrasă în sesiunea august-septembrie a examenului de bacalaureat 2014 la Matematica M_pedagogic:

Alte Lectii din matematica