Subiecte Bacalaureat 2014 la Matematica M_Stiinte ale naturii Sesiunea Iunie Iulie

BACALAUREAT 2014. VARIANTA EXTRASĂ LA MATEMATICĂ M_Știinte ale naturii , SESIUNEA IUNIE-IULIE

VARIANTA 1. Varianta extrasă de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) pentru examenul național de Bacalaureat 2014, sesiunea iunie-iulie, valabila pentru proba obligatorie la matematică.


În data de 2 iulie 2014 candidații examenului de bacalaureat 2014 au susținut Proba obligatorie – proba E)c) – proba scrisă la disciplina Matematică.

În cadrul examenului național de bacalaureat 2014 Matematica are statut de disciplină obligatorie în funcție de filieră, profil și specializare. Astfel, programele de examen se diferenţiază, în funcţie de filiera, profilul şi specializarea absolvite, în:

- programa M_mate-info pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică şi
pentru filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică;
- programa M_şt-nat pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii;
- programa M_tehnologic pentru filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale;
profilul resurse naturale şi protecţia mediului, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate
calificările profesionale;
- programa M_pedagogic pentru filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţătoreducatoare.

 

SUBIECTE EXTRASE LA MATEMATICĂ  M_Știinte ale naturii :
 Varianta 1 Matematică  M_Știinte ale naturii  Bacalaureat 2014 sesiunea iunie - iulie (*pdf)

 Varianta 1 Matematică M_Știinte ale naturii Bacalaureat 2014 sesiunea iunie - iulie Limba Maghiara (*pdf)

 Varianta 1 Matematică M_Știinte ale naturii Bacalaureat 2014 sesiunea iunie - iulie Limba Germană  (*pdf)

 

Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. c) – 2 iulie 2014 

Matematică  M_Știinte ale naturii

sesiunea iunie - iulie

Varianta 1

 


Matematică  M_şt-natFiliera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.

Varianta 1 extrasă în sesiunea iunie-iulie a examenului de bacalaureat 2014 la Matematica M_Știinte ale naturii:

Alte Lectii din matematica